Hogeschool Leiden

Goed nieuws uit Den Haag

PEER VAN DER HELM - 24 september 2019 - De regering heeft naar aanleiding van de motie Klaver/Westenberg 26 miljoen euro uitgetrokken voor de oprichting van gespecialiseerde jeugdzorgklinieken voor kinderen met multiproblematiek.

Het geld zal in samenwerking met gemeenten centraal worden besteed. Hierdoor kunnen jongeren sneller en beter worden geholpen zonder wachtlijsten. De beste experts kunnen hierin samenwerken om naar mijn inzicht met zo min mogelijk dwang samen met de jongere (gezamenlijke besluitvorming) een goede verklarende probleemanalyse te maken en snel de juiste evidence based behandeling in te zetten en vastgelopen trajecten gezamenlijk vlot te trekken om jongeren weer perspectief de geven.

Nu maar hopen dat we het snel in gang kunnen zetten want de nood is hoog, heel hoog.

Daarom een pluim voor Jesse Klaver maar vooral ook voor Lisa Westerveld die zich persoonlijk inzet voor het lot van deze jongeren.