Hogeschool Leiden

Congres Erven van Toekomst - 25 september 2019

FIER - 20 augustus 2019 - Peer van der Helm spreekt op het congres over perverse prikkels in de zorg en de behoefte aan innovatie.

De (jeugd)zorg is in ontwikkeling. De decentralisatie heeft nog niet geleid tot dé grote innovatieve transitie. We zien toenemende bureaucratie, systeemdenken, focus op risicobeheersing, protocollen, aanbestedingen, in plaats van de gewenste en noodzakelijke vernieuwing. Ontschotting is nog altijd ver weg. Dit is niet in het belang van kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen. De menselijke maat is te ver weg. We zullen moeten leren van het verleden  en het nu beter, anders doen. Laten wij onze harten openen en het gewone leven als inspiratiebron nemen! 

Fier wil geweld in afhankelijkheid voorkomen en stoppen. Fier behandelt slachtoffers en hun naasten. We hebben daartoe een totaalconcept ontwikkeld: de Veilige Veste. Deze visie en onze plannen voor de nieuwe Veilige Veste willen wij graag met u delen en bediscussiëren. We willen met u in gesprek over broodnodige innovatie en toekomstperspectieven voor de (jeugd)zorg. 

We nodigen u dan ook van harte uit voor ons congres op 25 september 2019 van 13:00 tot 17.30.uur; een inhoudelijk middagprogramma vol inspirerende presentaties over veiligheid, innovatie en duurzaamheid in de zorg, seksueel geweld en toekomstvisie. De middag wordt aangekleed met muzikale optredens en afgesloten met een borrel voor alle deelnemers. 

Op de website van Fier lees je meer informatie en kun je je aanmelden voor het congres.