Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Leefklimaat: Regels en afspraken en de rol van limit setting

24 januari 2019 - In dit artikel beschrijft Peer van der Helm het belang van regels en afspraken binnen een therapeutische setting en geeft hierin handvaten vanuit de Sociale Domeintheorie.  

Sociotherapie behelst het (al dan niet gedwongen) samenleven in een therapeutische setting. Om structuur, veiligheid en positieve onderlinge omgang (groepsdynamiek) te waarborgen en daarmee de atmosfeer binnen het leefklimaat, is het belangrijk om regels en afspraken te maken. Het is belangrijk dat deze regels en afspraken autonomie-ondersteunend zijn en niet autonomie-belemmerend. Regels en afspraken beperken namelijk de autonomie van medewerkers en cliënten en kunnen – als hier in te sterke mate sprake van is - ontaarden in repressie en de behandelmotivatie van cliënten schaden.

Lees hier het hele artikel 'Leefklimaat: regels en afspraken en de rol van limit setting' ( pdf, 263 KB ).