Hogeschool Leiden

Professioneel omgaan met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag

HOGESCHOOL LEIDEN – 26 maart 2019 - Zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag trekt een zware wissel op medewerkers. In dit artikel geeft Peer van der Helm tips hoe om te gaan met ernstig beschadigend gedrag van cliënten.

Zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag trekt een zware wissel op medewerkers, met als gevolg stress, ziekteverzuim, burn-outklachten en zelfs posttraumatische stressstoornis (ptss). In dit artikel geeft de auteur tips hoe om te gaan met ernstig beschadigend gedrag van cliënten. Dit vanuit de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2017) waarin drie psychologische basisbehoeftes centraal staan: verbondenheid, competentie en autonomie.

Lees hier het hele artikel 'Professioneel omgaan met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag' ( pdf, 290 KB ).

English version: 'Dealing professionally with self-destructive and suicidal behavior' ( pdf, 252 KB ).