Hogeschool Leiden

TED-talk: Leren van fouten uit de praktijk

KENNISCENTRUM KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE - 17 september 2019 - De TED-talk over suïcidepreventie van Peer van der Helm op het op het Symposium suïcidepreventie bij jongeren staat nu online.

Zelfmoord bij jongeren voorkomen vraagt om samenwerking binnen én buiten de jeugdhulp. Op 10 september – Wereld Suïcide Preventie Dag – zetten professionals uit jeugdhulp, onderwijs en gemeenten samen stappen op het Symposium suïcidepreventie bij jongeren. Naast de (jeugd-)ggz is ook de omgeving een belangrijke schakel, benadrukte staatssecretaris Paul Blokhuis: “Voer het goede gesprek vanuit oprechte belangstelling voor je medemens.” Maar hoe maak je zelfmoord bespreekbaar, en hoe behandel je suïcidaliteit? Deze en andere vragen kwamen aan bod in vijf TED-talks die de basis vormen voor een nieuw kennisdossier over suïcidepreventie.

De JeugdzorgPlus treft jongeren met negatieve jeugdervaringen door herhaald misbruik. Dat meervoudige slachtofferschap heeft een grote impact. Toch is het mogelijk om uit die tunnel te komen, mits hulpverleners de juiste dingen doen. Peer van der Helm: “Separeren is bij suïcidale kinderen olie op het vuur gooien. Dat werkt averechts.”

Bekijk de TED-talk op de website van het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie.