Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

De kwetsbare positie van LHBT-jongeren in de residentiële jeugdzorg en het speciaal onderwijs

HOGESCHOOL LEIDEN - 9 april 2019 - LHBT-jongeren in de jeugdzorg vormen een bijzonder kwetsbare groep. Peer van der Helm gaat in op de moeilijkheden die deze jongeren ondervinden en doet een aantal aanbevelingen voor de praktijk.

In de algemene populatie zijn LHBT-jongeren oververtegenwoordigd in suïcide-aantallen. In de jeugdzorg geeft ze dat een extra kwetsbaarheid omdat veel jeugdzorginstellingen niet zijn ingesteld op sekse-specifieke begeleiding. In dit stuk wordt ingegaan op moeilijkheden die deze jongeren ondervinden en worden een aantal aanbevelingen voor de praktijk gedaan.

Lees hier het hele artikel 'De kwetsbare positie van LHBT-jongeren in de residentiële jeugd en het speciaal onderwijs' ( pdf, 312 KB ).