Welkom op Hogeschool Leiden

Lector en onderzoeker leveren bijdrage aan boek ‘meisjes in de zorg’

Onderzoekster en docent Juliette Sonderman, schreef samen met lector Peer van der Helm een hoofdstuk in het nieuwe boek 'meisjes in zorg'.

Onderzoekster en docent Juliette Sonderman bij het Expertisecentrum Jeugd, schreef samen met lector Peer van der Helm een hoofdstuk in het nieuwe boek 'meisjes in zorg', over het leefklimaat voor meisjes in de residentiele jeugdzorg. In dit hoofdstuk laten ze zien dat meisjes in de jeugdzorg het leefklimaat anders ervaren dan jongens, iets wat voor (aankomend) beroepsbeoefenaren belangrijk is in het kader van bejegening en behandeling.

Meisjes laten meer (indirecte)agressie zien maar hebben ook meer internaliserende problemen zoals depressie, eetproblemen en zelfbeschadiging. De combinatie van internaliserend gedrag en agressie, het zogenaamde 'meidenvenijn' is voor (aankomend)beroepsbeoefenaren vaak lastig te detecteren en te hanteren omdat op de leefgroepen vaak de meeste aandacht uitgaat naar externaliserend gedrag zoals druk doen, directe agressie als schelden, slaan en schoppen.

Juliette doet promotieonderzoek naar de behandeling van meisjes met ernstige gedragsproblemen.