Hogeschool Leiden

Kenniskring Leefklimaat opgericht

4 maart 2019 - Samen met diverse jeugdzorg instellingen hebben onderzoekers van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg een kenniskring opgericht waarin ervaringen met betrekking tot het leefklimaat onderzoek uitgewisseld kunnen worden.

De leden van de nieuw opgerichte kenniskring over het leefklimaat in jeugdzorginstellingen zijn op 19 februari 2019 voor de tweede keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst hebben zij ervaringen uitgewisseld over de toepassing van leefklimaatonderzoek in hun instelling. De kenniskring is ontstaan vanuit de behoefte om van elkaars ervaringen te leren.

De kenniskring is opgericht door Hogeschool Leiden, samen met Ipse de Bruggen, Koraal Groep, Transferium, Juzt, de Banjaard en Spirit. De kenniskring heeft als doel om van elkaar te leren op het gebied van leefklimaatonderzoek en ervoor te zorgen dat het onderwerp binnen de instelling onder de aandacht blijft. Extra aandacht gaat hierbij uit naar jongeren met een licht verstandelijke beperking binnen de residentiële jeugdzorg.

Tijdens de tweede bijeenkomst  stond het creëren van draagvlak voor het leefklimaatonderzoek centraal, bijvoorbeeld door trainingen aan medewerkers en door de manier van terugkoppelingen van de resultaten aan het management, teams en jongeren. Instellingen blijken hierin verschillend te handelen en men kan veel van elkaar leren.  Zo staat het leefklimaat bij Ipse de Bruggen bij elke teamvergadering op de agenda  en werkt Koraal Groep  sinds kort met community’s die het leefklimaat een extra stem geven door bijeenkomsten te organiseren. De  volgende bijeenkomst in juni staat  onder andere in het teken van hoe je ouders kunt betrekken bij het onderwerp en het gebruik van digitalisering. 

Jeugdzorginstellingen die leefklimaatonderzoek doen en geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan  deze bijeenkomsten kunnen contact opnemen met het lectoraat Residentiële Jeugdzorg, via onderzoeker Inge de Wit

Meer informatie over leefklimaatonderzoek