Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Jaarverslag 2014 Residentiële Jeugdzorg

Het jaarverslag 2014 van het Lectoraat Residentiële Jeugdzorg.

Om een overzicht te krijgen van alle activiteiten van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden, is er een jaarverslag over 2014 gemaakt. Door dit jaarverslag openbaar te maken trachten wij u een indruk te geven van alle onderzoeken en activiteiten die wij samen met het werkveld het afgelopen jaar hebben gedaan. Wij zijn tevreden met het resultaat en de samenwerking met alle partijen en hopen dit nog lang voort te kunnen zetten en uit te breiden.

Zoals u ziet zijn er ook in 2014 weer stappen gezet om het leef- leer- en werkklimaat (en zinvolle dagbesteding) in de residentiele zorg te verbeteren, ondanks het gegeven dat 2014 voor veel instellingen een moeilijk jaar was. Deze opgaande lijn tekent misschien wel de grote motivatie die medewerkers en leerkrachten hebben om de zorg en het onderwijs voor hen die het in onze samenleving minder getroffen hebben in ons land op een hoog peil te houden en continu te verbeteren. Het lectoraat Residentiële jeugdzorg zal ook de komende jaren samen met het Expertisecentrum van Hogeschool Leiden verder gaan om u hierbij te ondersteunen. Wanneer u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen heeft kunt u altijd contact met mij of het team opnemen.

dr. Peer van der Helm
lector Residentiële jeugdzorg
Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden

Lees hier het hele jaarverslag van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg