De vlaggen van de hogeschool

Internationaal symposium leefklimaat in België

Van der Helm gaf donderdag 9 april in Ieper (België) een lezing over het leefklimaat, georganiseerd door de kinderbescherming in West Vlaanderen.

Lector Peer van der Helm gaf, afgelopen donderdag 9 april, in Ieper (Belgie) een lezing over het leefklimaat, georganiseerd door de kinderbescherming in West Vlaanderen en de Universiteit van Gent (UG). Ook verschillende Nederlandse instellingen van Juzt Jeugdzorg waren aanwezig, evenals de directie en medewerkers van de 'gemeenschapshuizen' (hier: Justitiële Jeugdinrichtingen).  Medewerkers van leefgroepen van 'Ons Tehuis' presenteerden naar aanleiding van leefklimaatmetingen enthousiast verbetervoorstellen voor hun eigen leefklimaat op de groep en de resultaten daarvan. Kernpunt was het geven van meer autonomie aan de kinderen. Naar aanleiding van dit succesvolle symposium worden nu concrete plannen uitgewerkt door professor Rudi Roosen van de UG om leefklimaatonderzoek in West Vlaanderen op te zetten, in samenwerking met Hogeschool Leiden.