Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Lectoraat verzorgt workshop op internationaal congres in Kopenhagen

Van donderdag 22 oktober tot en met zaterdag 24 oktober werd in Kopenhagen het internationale congres Violence in Psychiatric Care georganiseerd.

Namens het lectoraat verzorgde onderzoekster Sophie de Valk samen met Petra Schaftenaar (Onderzoeker Inforsa) op zaterdagmiddag een interactieve workshop waarin straffen door medewerkers en de eigen attitudes tegenover patiënten centraal stonden. In de dagen ervoor waren bezoekers al gevraagd deel te nemen aan een klein experimentje. De deelnemers kregen óf een agressief filmpje te zien over een situatie in een jeugdgevangenis in Amerika óf een neutraal filmpje van een gymles. Nadien werd ze gevraagd om een vragenlijst over hun eigen agressiviteit in te vullen. 

Aantonen verschillen in agressiviteit

In de workshop werden de resultaten gepresenteerd, en wat bleek: de deelnemers die het agressieve filmpje hadden bekeken lieten méér agressie zien dan de deelnemers die het neutrale filmpje hadden gezien. Student Melanie Salman (master Jeugdzorg) vond vorig jaar in haar onderzoek ook al dat mensen die een agressief filmpje hadden bekeken meer indirecte agressie lieten zien dan de neutrale groep. Dit onderzoek onderstreept het belang van reflectie onder medewerkers binnen instellingen waar agressie (in verschillende vormen) regelmatig voorkomt: als groepsleider is het bijvoorbeeld belangrijk dat je je bewust bent van wat het zién van agressie met jouw eigen gevoelens doet, zodat je je niet mee laten slepen in een negatieve spiraal van agressie en dwang. Melanie Salman zal dit experiment dit collegejaar op nog grotere schaal gaan herhalen in het werkveld. 

Thema workshop

In de workshop heeft Sophie verder nog aandacht besteed aan de relatie tussen straffende attitudes van medewerkers en het leefklimaat op de groep. Namelijk, straffende attitudes van medewerkers staan een open leefklimaat in de weg en door contact te maken met de jongeren of patiënten wordt een gesloten leefklimaat juist voorkomen. Petra haakte hierop in door te vertellen hoe er in Inforsa ingezet wordt op relationele veiligheid: door een patiënt te ondersteunen (ook in crisissituaties middels de de-escalatie ondersteuner) wordt er gezamenlijk gekeken naar wat er in de gegeven context nodig is om een escalatie te voorkomen. Middels een tekenopdracht hebben de deelnemers van de workshop ontdekt hoe samenwerking en ondersteuning op alle vlakken tot betere resultaten leidt dan dwang en machtsverhoudingen.