Hogeschool Leiden

Hulpverlening aan jongeren met multi-problemen

TWEEDE KAMER -14 oktober 2021 - Afgelopen maand heeft er een rondetafelgesprek plaatsgevonden in de Tweede Kamer over de hulpverlening aan jongeren met multiproblematiek.

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft het rondetafelgesprek georganiseerd. Het doel van dit gesprek was om te luisteren naar ervaringen van jongeren met multiproblematiek en hun ouders over de vraag waar tegenaan wordt gelopen bij het vinden van passende hulp. Waar lopen deze jongeren precies tegenaan? Hoe lang hebben deze jongeren moeten wachten op een (passende) plek? Hoeveel instanties en hulpverleners zijn er betrokken? De ervaringen van hulpverleners en instellingen zijn tijdens dit gesprek ook aan bod gekomen.

Kijk het volledige gesprek terug op de website van de Tweede Kamer.