Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Expertisecentrum Jeugd stond centraal in landelijke leefklimaatcongres

Het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden stond afgelopen dinsdag 14 april centraal in het landelijke leefklimaatcongres van alle Justitiële Jeugdinrichtingen in Nederland.

Het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden stond afgelopen dinsdag 14 april centraal in het landelijke leefklimaatcongres van alle Justitiële Jeugdinrichtingen in Nederland. De instellingsdirecteuren van de Nederlandse jeugdgevangenissen en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) organiseerden een congres in Utrecht over het leefklimaat. Bijzonder aan dit congres was een grote aanwezigheid van pedagogisch medewerkers, en het programma was ook specifiek gericht op het ondersteunen van hbo-opgeleide medewerkers.  

Stripverhaal

Aan de sectordirecteur van DJI, Angelique Koevoets, werd een stripverhaal overhandigd die voor jongeren een grafische verbeelding weergaf van wat de nieuwe visie op het leefklimaat was. Deze visie is opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd door lector Peer van der Helm en Nico van Tolclusterdirecteur Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie, van Hogeschool Leiden samen met prof. Geert-Jan Stams van de UvA en vormt de weerslag van zeven jaar leefklimaatonderzoek door onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Leiden.

Resultaten leefklimaatonderzoek

Peer van der Helm presenteerde de resultaten van het landelijk leefklimaatonderzoek 2014, waarin de JJI's weer beter uitkwamen maar gaf ook aan dat met name de langgestrafte jongeren achterbleven door gebrek aan autonomie en perspectief. Samen met JJI Teylingereind in Sassenheim gaat Hogeschool Leiden daar de komende maanden onderzoek naar doen naar de wijze waarop binnen de muren autonomie en perspectief verbeterd kunnen worden.

Veronique van Miert, onderzoeker bij het Expertisecentrum Jeugd gaf in het congres aan dat uit haar onderzoek bleek dat hbo-opgeleide medewerkers vaak moeite hadden met alle veranderingen. Dit gaf in de zaal aanleiding tot veel reacties van medewerkers zelf, met als gevolg een levendige discussie over wat lector Peer van der Helm noemde: 'misschien wel het moeilijkste werk ter wereld'; aan de ene kant zorgen voor een veilige en gestructureerd leefklimaat voor de jongeren maar tegelijkertijd ook responsief zijn als hulpverlener. Ga daar maar aanstaan!

Hogeschool Leiden doet in haar Minor 'werken in het gedwongen kader' bijzonder veel moeite om aankomende beroepsbeoefenaren voor dit moeilijke werk op te leiden en leidt in de Masteropleiding Jeugdzorg ervaren beroepsbeoefenaren op om als 'leading professional' in een dergelijke lastige omgeving professioneel te blijven handelen en andere medewerkers te ondersteunen.

Verbinding onderwijs en onderzoek

Op deze wijze gaan bij Hogeschool Leiden praktijkgericht onderzoek samen met opleiding van onze bachelor- en masterstudenten. Bijzonder is echter wel dat dit praktijkgerichte onderzoek geleidt heeft tot een visieverandering in de beroepspraktijk, die aantoonbaar bij kan dragen aan een betere behandeling.  

Jongeren in Nederland behoren volgens OESO onderzoek steevast tot de best opgeleide en gelukkigste jongeren in Nederland, maar circa 2.5% heeft het minder getroffen. Het Expertisecentrum Jeugd zet zich onder meer in voor deze groep en niet ten onrechte. Lector van der Helm: 'wanneer we in deze tijd van bezuinigingen en transities de zorg voor deze meest kwetsbare groep verwaarlozen, oogsten we dat vervolgens op straat met agressie als geweld als gevolg'.
Hogeschool Leiden zet zich samen met studenten, docenten en lectoren in voor een 'inclusieve samenleving', waarbij er ook een plek is voor die jongeren die het minder hebben getroffen. Deze inzet is onderdeel van de missie en visie van de hogeschool die daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht door een combinatie van praktijkgericht onderzoek en opleiding.