Hogeschool Leiden

Herziene leefklimaatvragenlijst GCI-R beschikbaar!

14 januari 2021 - De herziene versie van de leefklimaatvragenlijst, de GCI-R, is vanaf nu beschikbaar.

Sinds 2007 wordt er door Peer van der Helm en zijn lectoraat leefklimaatonderzoek gedaan in (forensische) instellingen. Na een grondig ontwikkeltraject en een valideringsstudie is de herziene leefklimaatvragenlijst Group Climate Inventory – revisited (GCI-R) beschikbaar waar nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn verwerkt en de formulering van stellingen zijn herzien. De vragenlijst en handleiding zijn vrij voor gebruik en te verkrijgen via de website van het lectoraat of Anna Dekker. De vragenlijst is nu gevalideerd voor (forensische) jeugdinstellingen en er wordt gewerkt aan een valideringsstudie onder een volwassen LVB populatie.

De vragenlijst GCI-R bestaat uit 40 stellingen en bestaat uit vijf schalen; Hulp & Steun, Leren & Zingeving, Repressie, Onderlinge omgang en Leefomgeving. Ook is het net als bij de PGCI en de GCI mogelijk om een overkoepelende leefklimaatschaalscore te berekenen.

Voor de doorontwikkeling van de schalen Groei, Repressie en Onderlinge omgang is gebruik gemaakt van het werk van respectievelijk Juliëtte Sonderman en Sophie de Valk. Aanvullend kan onderzoek worden gedaan naar repressie en onderlinge omgang tussen cliënten met behulp van de van de vragenlist Peer Interactions in Residential Youth care (PIRY, Sonderman et al., 2020) en de Institutional Repression Questionnaire (IRQ, De Valk et al., 2018). Om in de toekomst te beschikken over referentiewaarden roepen we instellingen die zelfstandig leefklimaatonderzoek uitvoeren op om geanonimiseerde datasets met ons te delen. Ook zijn we te allen tijde bereid mee te denken pver het opzetten van leefklimaatonderzoek of duiding te geven aan resultaten van het onderzoek. Daarnaast zal het in 2021 ook mogelijk blijven dat wij op basis van offerte-facturering klimaatonderzoek uitvoeren bij jouw instelling. Er zijn ook mogelijkheden om intern mensen wegwijs te maken c.q. op te leiden voor het uitvoeren van (leef)klimaatonderzoek.

Goed om te weten:

  • De GCI-R is reeds ingebouwd in BergOp en via dat platform te gebruiken;
  • Tijdens de valideringsstudie hebben we de GCI-R tegelijk afgenomen met de PGCI (36 stellingen). Daaruit hebben we o.a. geleerd dat als je een vergelijking wilt maken met de voorgaande meting waarbij de PGCI (36 stellingen) is gebruikt, er twee schaalscores vergeleken kunnen worden. Het gaat om Hulp & Steun <> Ondersteuning en Leren & Zingeving <> Groei. De schalen Leefomgeving, Onderlinge omgang en Repressie van de GCI-R kunnen niet betrouwbaar vergeleken worden met de schalen Repressie en Sfeer van de PGCI omdat die conceptueel teveel afwijken.
  • In een nog te publiceren artikelen over de valideringsstudie staat het valideringsproces beschreven, waar ook de relatie met de PGCI wordt besproken.

Advies over welke vragenlijst je wil inzetten bij jouw meting, of wat een goed moment is om over te stappen op de nieuwe vragenlijst? Neem contact op met je vaste contactpersoon bij het lectoraat of Anna Dekker via dekker.a@hsleiden.nl