Hogeschool Leiden

Gezinshuizen in coronatijd

TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPEDAGOGIEK - 7 oktober 2021 - Door de coronapandemie hebben veel mensen in een korte periode veel veranderingen moeten doorstaan die effect hebben op het alledaagse leven. Hoe was dat voor gezinshuisouders?

In Nederland worden in ruim 940 gezinshuizen uit huis geplaatste kinderen opgevoed door vaste opvoeders in een natuurlijk gezinssysteem. Deze kinderen wonen bij de gezinshuisouders in huis, wat betekent dat gezinshuisouders een intensieve taak vervullen. Zij dragen 24 uur per dag, zeven dagen per week zorg voor hen, waardoor werk en privé samenvallen. Naast het runnen van een gezin, onderhouden gezinshuisouders contacten met hulpverleners, instanties, ouders en voogden. Zij hebben in 'normale' omstandigheden al een intensieve taak, maar tijdens de coronacrisis veranderde dit drastisch. In dit artikel presenteren we de resultaten van een inventariserend vragenlijstonderzoek uitgezet onder gezinshuisouders tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Gezinshuisouders rapporteren dat zij te maken hebben gekregen met veel aanpassingen die effect hebben op het dagelijks leven en werk, maar dat ze nog voldoende welbevinden ervaren. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor de praktijk, met het oog op de korte en lange termijn.

Gezinshuizen in coronatijd, TvO nummer 4, 2021