De vlaggen van de hogeschool

Eervolle vermelding publicatie Residentiële Jeugdzorg

In april heeft hebben Sophie de Valk, Peer van der Helm en Chris Kuiper in samenwerking met Marjorie Beld, Petra Schaftenaar en Geert Jan Stams een artikel gepubliceerd. Dit artikel heeft een eervolle vermelding gekregen.

Onderzoeker Sophie de Valk en de lectoren Peer van der Helm en Chris Kuiper hebben vorig jaar samen met Marjorie Beld (Hogeschool Windesheim), Petra Schaftenaar (Inforsa) en Geert Jan Stams (UvA) een artikel gepubliceerd in het Journal of Children’s Services over de effectiviteit van straffen in de gesloten jeugdzorg. Dit artikel heeft in april een eervolle vermelding gekregen vanwege onder andere de kwaliteit van het artikel en de relevantie van het onderwerp.

Het artikel is tot eind mei vrij beschikbaar via de website van Emerald Insight.

Children's Services