Hogeschool Leiden

Een alternatief voor antipestprogramma’s op vso-scholen

In het juninummer van het vaktijdschrift 'Pedagogiek in Praktijk' publiceerde lector Peer van der Helm een artikel over pesten op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Pesten is daar een groot probleem omdat het regelmatig leidt tot extreme agressie (kinderen op het vso, met name Faculteit 4 hebben in de regel minder inhibitiemogelijkheden). Het artikel werd samen geschreven met Marjorie Beld van Windesheim, Nico van Tol, Faculteitsdirecteur SW & TP en prof. Geert-Jan Stams van de UvA.

Allereerst wordt in het artikel een overzicht gegeven van wat er bekend is over pesten en effectieve manieren om pesten te voorkomen. Uit dit overzicht blijkt dat de meeste anti-pest methodes (er zijn er in Nederland meer dan 85!) weinig effectief zijn. Sommige methoden lijken pesten zelfs te stimuleren! Vervolgens wordt gekeken naar uitkomsten van onderzoek naar het leerklimaat in het vso dat aan Hogeschool Leiden plaatsvindt in het kader van de Raak Publiek subsidie 'ik ga toch weer naar school'. Uit dit onderzoek blijkt dat met name contact dat de docent maakt met leerlingen veel pesten kan voorkomen. Ook zien we dat pesten vaak voortkomt uit ervaren onveiligheid in de school. De vraag is dan ook of het huidige regeringsbeleid, dat erop gericht is om werkende antipestprogramma's te vinden en landelijk in te voeren wel zo'n goede zet is.