Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Concept richtlijn dwangvoeding in de residentiële zorg

HOGESCHOOL LEIDEN - 1 maart 2021 - In samenwerking met verschillende partijen zijn richtlijnen opgesteld voor het geven van dwangvoeding bij eetproblematiek.

De hoofdkern luidt: voorzichtig met dwangvoeding.

Eetproblematiek neemt op dit moment tijdens corona naar schatting met 30% toe en de behandeling kan het niet meer aan met als gevolg 60% meer dwangvoeding 1 2. Helpt dat of spant dwangvoeding het paard achter de wagen? Een nieuwe conceptrichtlijn voor dwangvoeding geeft een voorzet voor terughoudendheid in de huidige behandeling.

Lees hier ( pdf, 435 KB ) de Nederlandse versie van de opgestelde richtlijnen.

Lees hier ( pdf, 406 KB ) de Engelse versie van de opgestelde richtlijnen.

 

1. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2360082-sterke-stijging-anorexiapatienten-die-helemaal-stoppen-met-eten-en-drinken.html

2..https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2020/forse-stijging-aantal-crisismeldingen-jongeren-met-suicidaliteit-en-eetstoornissen-bij-jeugd-ggz