Hogeschool Leiden

Betere zorg voor verwarde personen

In de forensisch psychiatrische zorg kunnen patiënten opgenomen worden die erg ontregeld en vaak zeer agressief kunnen zijn.

Deze patiënten worden in de Forensische High Intensive Care opgenomen. Vroeger stond dat synoniem aan dwangbuizen en isoleercellen maar die worden op veel plaatsen nauwelijks meer gebruikt. In plaats daarvan wordt de nadruk gelegd op een goed leefklimaat: contact, groei en een goede atmosfeer met zo min mogelijk dwang.

Werkboek FHIC

Samen met een groot aantal forensische instellingen schreven zorgmanager Petra de Leede, onderzoekster Jolanda Voskes (VU) en lector Peer van der Helm (Expertisecentrum Jeugd) het werkboek FHIC ( pdf, 2.65 MB ). Het boek is een bundeling van de nieuwste inzichten op het terrein van de opvang en behandeling van verwarde en agressieve personen en markeert een al lang voortgaande tendens om in gesprek te gaan in plaats van te isoleren. Uit onderzoek bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg blijkt dat dit werkt.