Sophie de Valk

Onderzoek Sophie de Valk, lectoraat Residentiële Jeugdzorg.

Achtergrond

Sophie de Valk MSc studeerde Forensic Psychology aan de Universiteit van Maastricht. Daarna is zij als gedragswetenschapper gaan werken op JeugdzorgPlus locatie De Vaart (Horizon Jeugdzorg en Onderwijs). Hier kwam zij in aanraking met het leefklimaatonderzoek van Peer van der Helm en sinds april 2014 coördineerde zij het leef-, leer- en werkklimaat onderzoek dat uitgezet wordt binnen de residentiële instellingen en scholen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Onderzoek

Voor haar proefschrift doet Sophie de Valk onderzoek naar repressie in met name residentiële instellingen. Medewerkers in residentiële instellingen hebben vaak te maken met agressie en zijn daardoor geneigd veel repressie toe te passen (in de vorm van regels, straffen en dwang) om de controle te behouden. Repressie is echter onwenselijk, omdat het een open leefklimaat in de weg staat. Tevens kan repressie leiden tot een laag zelfbeeld, angst, agressie en vijandigheid tussen jongeren/gevangenen en medewerkers. Een duidelijke definitie van repressie is echter afwezig en naar de oorzakelijke processen achter repressie is nooit onderzoek gedaan. Doelstelling van het onderzoek is om die processen in beeld te brengen om vervolgens advies te kunnen geven over hoe repressie geminimaliseerd kan worden.   

Internationale publicaties

  • De Valk, S. , Kuiper, C. Van der Helm, G. H. P., Maas, A. J. J. A, & Stams, G. J. J. M. (2017). Repression in Residential Youth Care: A Qualitative Study Examing the Experiences of Adolescents in Open, Secure and Forensic Institutions. Journal of Adolescent Research.00(0), 1-26. DOI:10.1177/074355

  • De Valk., S., Kuiper, C., Van der Helm, G.H.P., Maas, A.J.J.A., & Stams, G.J.J.M. (2016). Repression in residential youth care: A scoping review.  Adolescent Research Review, 1(3), 195-216. DOI: 10.1007/s40894-016-0029-9.
  • De Valk, S., Van der Helm, G. H. P., Beld, M., Schaftenaar, P., Kuiper, C., & Stams, G. J. (2015). Does punishment in secure residential youth care work? An overview of the evidence. Journal of Children's Services, 10(1), 3-16.

Presentaties

  • Beld, M.H.M., De Valk, S., Van der Helm, G.H.P., & Dekker, A.L. (2015). Zijn straffen binnen instellingen effectief? Festival Forensische Zorg. Utrecht: Fabrique. 27 januari 2015.
  • Van der Helm, G.H.P., Beld, M.H.M., Van Tol, N., Van der Meer, T., Dekker, A.L., & Van Miert, V.S.L.  (2014) Dat zal ze leren. Helpt straffen in de beroepspraktijk. Jaarcongres Vereniging Hogescholen. Den Bosch: Congrescentrum Brabanthallen. 17 april 2014.
  • Van der Helm, G.H.P., Beld, M.H.M., Schaftenaar, P., De Swart, J.J.M., Dekker, A.L., & Van Miert, V.S.L. (2014). Psychopathology, learning and rehabilitation in a residential forensic climate: scientific research in progress. XIV Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS). Trauma, violence and recovery: risk and resilience across the lifespan. June 19th – 22th, 2014. Toronto Sheraton Centre.