Miriam Erlings van Deurse

Miriam Erlings van Deurse
Miriam Erlings van Deurse

Achtergrond

Na jarenlang het werken als logopedist gecombineerd te hebben met ons pleeggezin, heeft Miriam Erlings van Deurse MSc in 2001 besloten zich (nog) meer te verdiepen in de problematiek van (pre-verbaal) complex getraumatiseerde kinderen. Dit wilde Miriam niet alleen doen door met deze kinderen samen te leven in gezinshuis, maar ook door het doen van wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment wonen in onze gezinskring zes pre-verbaal getraumatiseerde kinderen. De gezinskring bestaat uit gezinshuisouders en zeer betrokken medewerkers en de focus ligt op zorg/wonen aanpassen aan de behoeften van het kind, daarbij gebruik makend van het gewone leven.

Onderzoek

In samenwerking met Hogeschool Leiden en Universiteit van Amsterdam is er een onderzoek opgestart naar kinderen die gedwongen uit-huis-zijn geplaatst. Een kleine groep hiervan heeft zo’n complexe achtergrond dat zij langdurig, ernstig, externaliserend probleemgedrag laten zien. Gedrag dat zich in alle drie de milieus manifesteert, dat wil zeggen thuis, op school en in de vrije tijd. Deze kinderen worden regelmatig overgeplaatst. Wat is nodig om (schadelijke) overplaatsingen te voorkomen?

Op dit moment loopt een longitudinaal n=1 onderzoek naar een zeer moeilijk plaatsbaar jong kind; afkomstig uit gesloten jeugdzorg, nu in een traject naar een gezinswoonvorm.