Menno Ezinga

Hogeschool Leiden

Menno Ezinga is als senior onderzoeker inhoudelijk en coördinerend betrokken bij een aantal onderzoeken die het Lectoraat uitvoert. 

Achtergrond

Menno is in 2004 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. In 2008 promoveerde hij op de relatie tussen de psychosociale ontwikkeling van jongeren en de ontwikkeling van probleemgedrag en delinquentie aan de Universiteit Leiden, in samenwerking met het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Na zijn dissertatie is hij vijf jaar werkzaam geweest als universitair docent bij de vakgroep Criminologie van de Vrije universiteit Amsterdam. Hier verrichtte hij naast onderwijs- ook diverse onderzoekstaken, waaronder als projectleider een tweejarige, landelijke studie naar het welzijn van kinderen van gedetineerde moeders. Tevens heeft hij op de VU als co-editor gewerkt aan een boek getiteld: meisjes en vrouwencriminaliteit, achtergrond en aanpak.

Onderzoek

In 2012 is Menno gaan werken als (strategisch) adviseur voor een aantal advieskantoren. Hier heeft hij met name advies gegeven en onderzoek verricht voor de Nationale politie, het ministerie van Veiligheid en Justitie en aanverwante organisaties. Sinds 2015 is hij eigenaar van IE-A, zijn advies/onderzoeksbureau. Daarnaast werkt hij freelance als thesisbegeleider voor de recherchekundige Master van de Politieacademie te Apeldoorn en Bestuurskunde: Master Crisis and Security management van de Universiteit Leiden

Publicaties

Lees de publicaties van Menno ( pdf, 354 KB )