Marjorie Beld

Marjorie Beld
Marjorie Beld

Achtergrond

Marjorie Beld MSc is werkzaam bij Hogeschool Windesheim binnen het domein Gezondheid en Welzijn. Als docent is zij werkzaam voor de opleiding SPH, waar zij o.m. lessen binnen de minor Werken in Gedwongen Kader verzorgd. Daarnaast werkt zij als onderzoeker bij het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg en verzorgt zij als trainer workshops en trainingen in het werkveld. Haar professionele achtergrond in het werkveld is gelegen in het werkveld van de forensische jeugdzorg waarin zij werkzaam is geweest als docente in het VSO, groepsleidster in een JJI, gedragswetenschapper en schoolorthopedagoge.

Onderzoek

Het promotieonderzoek van Marjorie richt zich op het leerklimaat in het onderwijs voor kinderen binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs van (VSO), alsmede het (V)SO binnen de residentiële jeugdzorg. Een valideringsstudie resulteerde in een betrouwbare en valide vragenlijst waarmee het leerklimaat gemeten kan worden. De rol van ouders en pesten is onderzocht en de relatie met leef- en werkklimaat zal nog onderzocht worden. Momenteel wordt de training ‘Meester in de klas’ in het werkveld uitgevoerd en doorontwikkeld. Met deze training wordt het werkveld, na een leerklimaatmeting in staat gesteld gericht te werken aan achterblijvende leerklimaatfactoren door in te zetten op docentcompetenties, ter verbetering van het leerklimaat. De training valt binnen het door SIA-RAAK gesubsidieerde project ‘Ik ga toch weer naar school’. Prof. dr. Geert Jan Stams (Universiteit van Amsterdam) begeleidt dit onderzoek als promotor en dr. Peer van der Helm en dr. Jack de Swart zijn co-promotoren.

Beurzen/subsidies

NWO promotiebeurs voor leraren (2014-2018); RAAK publiek ‘Ik ga toch weer naar school’.

Internationale publicaties

 • Beld, M.H.M., De Swart, J.J.W., Van der Helm, G.H.P.,& Stams, G.J.J.M. (2015, submitted for publication). Measuring classroom climate in (semi)secure and correctional prison.
 • Van der Helm, G.H.P., Beld, M.H.M. & Stams, G.J.J.M. (2014). Dat zal ze leren! De hardnekkige mythe dat straffen helpt bij de opvoeding in de gesloten jeugdzorg. Tijdschrift voor orthopedagogiek.
 • De Valk, S., Van der Helm, G. H. P., Beld, M., Schaftenaar, P., Kuiper, C., & Stams, G. J. (2015). Does punishment in secure residential youth care work? An overview of the evidence. Journal of Children's Services, 10(1).
 • Van der Helm, G.H.P., Beld, M.H.M., Van Tol, N. &Stams, G.J.J.M. (2015, submitted for publication). Een alternatief voor anti-pest programma’s op VSO scholen. 
 • Beld, M.H.M., Van der Helm, G.H.P., De Swart, J.J.W., Gravestein, C., & Stams, G.J.J.M. (2015, in preparation). Parental school influence on adolescents with severe behavioural problems, school climate, academic motivation and selfworth.

Presentaties

 • Beld, M.H.M. (2014). Leerklimaat en schooluitval. Den Bosch: Arrondisement platform jeugd, 20 februari 2014.
 • Beld, M.H.M. (2013). Leerklimaat en integrale samenwerking met residentiele instellingen. Conferentie onderwijs centraal. Geef samenwerking vorm. Leidschendam: Schakenbosch. 19 maart 2014.
 • Van der Helm, G.H.P., Beld, M.H.M., Van Tol, N., Van der Meer, T., Dekker, A.L., & Van Miert, V.S.L.  (2014) Dat zal ze leren. Helpt straffen in de beroepspraktijk. Jaarcongres Vereniging Hogescholen. Den Bosch: Congrescentrum Brabanthallen. 17 april 2014.
 • Van der Helm, G.H.P., Beld, M.H.M., Schaftenaar, P., De Swart, J.J.M., Dekker, A.L., & Van Miert, V.S.L. (2014). Psychopathology, learning and rehabilitation in a residential forensic climate: scientific research in progress. XIV Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS). Trauma, violence and recovery: risk and resilience across the lifespan. June 19th – 22th, 2014. Toronto Sheraton Centre.
 • Van der Helm, G.H.P. & Beld, M.H.M. (2014). Straffen en LVB. Jaarcongres LVB. Zwolle. 16 september 2014.
 • Van der Helm, G.H.P., Beld, M.H.M. & Kuiper, C. (2014). Ik ga toch weer naar school. Over de kwaliteit van het leerklimaat in de klas van het voortgezet special onderwijs. Hét Congres. Papendal. 28 november 2014.
 • Beld, M.H.M., De Valk, S., Van der Helm, G.H.P., & Dekker, A.L. (2015). Zijn straffen binnen instellingen effectief? Festival Forensische Zorg. Utrecht. 27 januari 2015.