Jesse Roest

Jesse Roest

Achtergrond

Jesse Roest Msc heeft zijn bacheloropleiding culturele antropologie afgebroken om in plaats daarvan Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde te studeren (UvA). Na die bachelor te hebben behaald heeft hij voor de master forensische orthopedagogiek gekozen en is vervolgens enkele jaren werkzaam geweest als zorgcoördinator in het voortgezet speciaal onderwijs (Faculteit 4). Ondertussen was Jesse betrokken bij het leefklimaatonderzoek binnen het lectoraat. Momenteel werkt hij als onderzoeker binnen het lectoraat en is betrokken bij de verschillende projecten in het kader van leef-, leer-, en werkklimaatonderzoeken. Daarnaast verricht hij verdiepend onderzoek naar aanleiding van vragen uit de praktijk of uit eigen interesse. Onderzoeksinteresses: therapeutische alliantie, motivatie-ontwikkeling, (forensische) orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, kwalitatieve onderzoeksmethoden en kwalitatieve data-analyse.

Onderzoek

Jesse Roest MSc doet onderzoek naar de therapeutische alliantie binnen de residentiële jeugdzorg waarbij met name wordt gekeken naar de beleving en percepties van de alliantie door kinderen en jongeren en hoe deze al dan niet overeenkomen met gangbare theorie en definities van alliantie. Daarnaast wordt gekeken naar obstakels bij de totstandkoming van de alliantie en factoren die kunnen leiden tot barsten en breuken in de alliantie met jongeren binnen de gesloten en forensische jeugdzorg. Binnen dit onderzoek is onder meer een vragenlijst over alliantie ontwikkeld voor de doelgroep jonge kinderen (4-8 jaar en 8-14 jaar). Overige onderzoeken richten zich onder andere op de samenhang tussen alliantie en behandelmotivatie, het effect op de behandeluitkomst en het ontstaan en vooral het omgaan met breuken in de alliantie.