Jacqueline van der Linden

Hogeschool Leiden

Achtergrond

Jacqueline van der Linden MSc is sinds 2013 werkzaam als trajectcoach bij Schakenbosch, een JeugdzorgPlus instelling voor LVB jongeren. Naast haar werk als trajectcoach is zij betrokken bij het leefklimaatonderzoek binnen de instelling. Om de professionaliteit in de behandeling van de jongeren binnen Schakenbosch te bewaren wordt er meerdere keren per jaar onderzoek gedaan naar het leefklimaat op de groepen, het leerklimaat binnen de school en het werkklimaat onder de medewerkers. Dit onderzoek wordt gebruikt als reflectie voor de organisatie, de medewerkers en de jongeren met als doel het verbeteren van het klimaat binnen de instelling. Tevens wordt de gegevens van dit onderzoek gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek met als doel het verbeteren van de behandeling aan jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblemen.

Onderzoek

Jacqueline van der Linden heeft recent onderzoek gedaan onder 120 jongeren met een LVB naar het verband tussen een open en gesloten leefklimaat en probleemgedrag binnen sociale situaties (middels de TOPS-A een vragenlijst, ontwikkeld door Van der Helm en Matthys in 2012). Hieruit kwam naar voren dat sociale nadeelsituaties een belangrijke rol spelen in het verminderen van gedragsproblemen in de andere sociale situaties (in competitie zijn, het accepteren en bieden van hulp en accepteren van autoriteit). Jongeren met een LVB worden heel hun leven geconfronteerd met sociale situaties waarin zij in het nadeel zijn ten opzichten van hun leeftijdgenoten. Ze zijn minder goed in staat een sociale situatie snel te doorzien en een hier adequate op te reageren. Het lijkt erop dat ze vaak het zelfvertrouwen missen om in sociale situaties op een gepaste manier kunnen reageren. Ze kiezen daardoor eerder voor de ongepaste agressieve reactie. Vervolgonderzoek zal zich daarom richten op de invloed is van het zelfbeeld op het probleemgedrag van jongeren met een LVB. Daarnaast zijn we voornemens om te kijken naar het verband van het leef, leer- en werkklimaat binnen de instelling.

Jacqueline van der Linden richt zich tevens op het betrekken van jongeren en de medewerkers bij het onderzoek naar het leef-, leer- en werkklimaat. Ze heeft meerdere tools ontwikkelt die gebruikt worden bij de terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek naar jongeren en de medewerkers, onder andere filmpje voor de jongeren en een folder voor zowel medewerkers als jongeren met een beschrijving van de resultaten.