Geke Klapwijk

Geke Klapwijk

Geke Klapwijk werkt als senior onderzoeker bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg. Zij doet onderzoek naar het leer- en werkklimaat op scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast begeleidt ze scholen bij het vertalen van de resultaten naar concrete acties in de praktijk om het leer- en werkklimaat te verbeteren of te behouden.

Achtergrond

Geke heeft, na de Pabo en de opleiding speciaal onderwijs, het schakeltraject pedagogiek en de master Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Zij bevindt zich in de eindfase van haar promotieonderzoek aan de Open University (Milton Keynes, United Kingdom) naar de verhoudingen tussen leraren en ouders in het basisonderwijs.

De eerste jaren heeft zij gewerkt als leerkracht in het speciaal (basis)onderwijs. De afgelopen jaren heeft ze als orthopedagoog, hogeschooldocent en onderzoeker gewerkt bij diverse organisaties, waaronder de Stichting Philadelphia Zorg, de IJsselgroep en de Hogeschool Utrecht.