Geke Klapwijk

Hogeschool Leiden

Geke Klapwijk werkt als senior onderzoeker bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg. Zij is betrokken bij leef-, leer- en werkklimaatonderzoek in verschillende instellingen. Daarnaast leidt zij onderzoeksprojecten gericht op het leefklimaat en werk in gezinshuizen en de ervaringen van jongeren in een gesloten jeugdzorginstelling.

Achtergrond

Geke heeft, na de Pabo en de opleiding speciaal onderwijs, het schakeltraject pedagogiek en de master Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft een  promotieonderzoek afgerond aan de Open University (Milton Keynes, United Kingdom) naar de verhoudingen tussen leraren en ouders in het basisonderwijs.

De eerste jaren heeft zij gewerkt als leerkracht in het speciaal (basis)onderwijs. De afgelopen jaren heeft ze als orthopedagoog, hogeschooldocent en onderzoeker gewerkt bij diverse organisaties, waaronder de Stichting Philadelphia Zorg, de IJsselgroep en de Hogeschool Utrecht. Momenteel werkt ze als onderzoeker en docent bij de Hogeschool Leiden en is ze via het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) als consulent betrokken bij de praktijk.