Fleur Souverein

Fleur Souverein doet voor haar proefschrift nationaal en internationaal onderzoek naar het leefklimaat in justitiële (jeugd) instellingen.
Fleur Souverein

Achtergrond

Fleur Souverein MSc studeerde aan de Universiteit van Amsterdam waar zij de research master Psychologie en de klinische master Forensische Orthopedagogiek cum laude heeft afgerond. Tijdens haar studie heeft zij aan verscheidene onderzoeken in zowel binnen- als buitenland meegewerkt. Hierdoor kwam zij uiteindelijk in aanraking met het leefklimaatonderzoek. Tot haar grote vreugde kreeg zij de kans om haar liefde voor Zuid-Afrika te combineren met haar passie voor het leefklimaatonderzoek; in 2014 is zij naar Zuid-Afrika afgereisd om het leefklimaatonderzoek daar uit te zetten. De Prison Group Climate Inventory (nu: Group Climate Inventory) is vertaald in het Xhosa en Afrikaans en afgenomen bij jongeren in justitiële jeugdinstellingen in Kaapstad. Momenteel is Fleur weer terug in Nederland waar zij naast haar promotieonderzoek als forensisch psycholoog werkzaam is bij de Waag.

Onderzoek

Fleur Souverein is als buitenpromovenda verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar proefschrift doet Fleur nationaal en internationaal onderzoek naar het leefklimaat in justitiële (jeugd) instellingen en hoe dit zich verhoudt tot agressie en repressie. Het onderzoek heeft een pragmatische benadering, waarbij Fleur met haar schrijven op een kritische maar beschouwende manier het probleem van agressie en repressie belicht. Het uitgangspunt is het bevorderen van de veiligheid en het welzijn van zowel de medewerkers als gevangenen en de waarborging van fundamentele mensenrechten. De invloed van het leefklimaat staat hierbij centraal.

Internationale publicaties

  • Souverein, F. A., Ward, C. L., Visser, I., Burton, P. (2015) Serious, violent young offenders in South Africa: Are they life-course persistent offenders? Journal of Interpersonal Violence, DOI 0886260515570748.
  • Souverein, F. A., Van der Helm, G. H. P., Stams, G. J. J. M. (2013) ‘Nothing works’ in secure residential care? Children and Youth Services Review, 35, 1941-1945.