Ferdi Bekken

Hogeschool Leiden

Achtergrond

Ferdi Bekken MSc is tijdens de bachelor opleiding Pedagogische wetenschappen betrokken geraakt bij het leefklimaatonderzoek. Eerst al was het leefklimaat een onderwerp voor zijn bachelorscriptie en later voor de masterscriptie. Tijdens zijn master Forensische Orthopedagogiek heeft Ferdi ook het landelijke crossectionele longitudinale leefklimaatonderzoek gecoördineerd. Na zijn studie heeft Ferdi een aantal jaar in de praktijk gewerkt op leefgroepen voor jongeren met gedragsproblemen en is in juni 2014 weer betrokken geraakt bij het onderzoek. Tot en met november 2016 heeft Ferdi gewerkt voor het lectoraat Residentiele Jeugdzorg. Momenteel werkt Ferdi voor een belangrijke samenwerkingspartner van Hogeschool Leiden, namelijk Fier. Vanuit de onderzoeksgroep van Fier coördineert Ferdi diverse interne en externe onderzoeksprojecten. Ferdi werkt voornamelijk voor het project Armoede en Schulden.

Onderzoek

In zijn promotieonderzoek richt Ferdi zich op onderlinge invloeden en verhoudingen tussen jongeren op leefgroepen in de jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Vragen die aan de orde komen, zijn onder andere hoe jongeren elkaar beïnvloeden, welke invloed de onderlinge verhoudingen daarin spelen en welke rol de medewerkers hebben in het bewerkstelligen van een positieve onderlinge omgang. Dit met als doel het creëren van een sfeer waarin jongeren elkaar positief beïnvloeden, zodat jongeren na straf of verblijf in een instelling minder snel de fout in gaan. Prof. dr. Geert Jan Stams (Universiteit van Amsterdam) begeleidt dit onderzoek als promotor en dr. Peer van der Helm en Chris Kuiper zijn co-promotoren.