Eefje Strijbosch

Hogeschool Leiden

Achtergrond

Eefje Strijbosch MSc is werkzaam als sr. beleidsmedewerker onderzoek en ontwikkeling bij Juzt, een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp in West-Brabant en Zeeland. Eefje coördineert, begeleidt, en beschrijft onderzoek (binnen de instelling en in gezamenlijke regionale, provinciale en landelijke programma’s), en werkt daarbij nauw samen met onderzoekers en studenten van verschillende universiteiten en hogescholen. Drie grote onderzoekslijnen bij Juzt betreffen het veilig leef- en werkklimaat, allianties in de driehoek begeleider-ouder-kind, en hechting en trauma.

Onderzoek

Het promotieonderzoek van Eefje Strijbosch (Universiteit van Amsterdam) richt zich op de kwaliteit van residentiële zorg voor kinderen van 4 t/m 14 jaar. Hoewel een gezinsomgeving voor elk kind de voorkeur heeft, zijn in Nederland jaarlijks nog steeds duizenden kinderen voor korte of langere tijd aangewezen op residentiële zorg. Het is van groot belang deze kinderen de juiste basisomstandigheden te bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Sinds 2012 wordt in de groepen bij Juzt systematisch informatie verzameld over de beleving van het pedagogisch klimaat en allianties tussen kind, begeleider(s) en ouder(s). Hiervoor zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld en gevalideerd. Op basis van de longitudinale data wordt onderzocht hoe aspecten van pedagogisch klimaat en allianties elkaar door de tijd beïnvloeden bij deze leeftijdsgroep. Het promotieonderzoek zal uiteindelijk leiden tot aanknopingspunten om pedagogisch klimaat en allianties in de residentiële zorg voor kinderen te kunnen verbeteren.

  • Promotor: Geert Jan Stams
  • Co-promotoren: Peer van der Helm, Inge Wissink

Publicaties

  • Strijbosch, E.L.L., Van der Helm, G.H.P., Van Brandenburg, M.E.T., Mecking, M., Wissink, I.B., & Stams, G.J.J.M. (2014). Children in residential care: Development and validation of a group climate instrument. Research on Social Work Practice, 24, 462-469.
  • Strijbosch, E.L.L., De Greef, M., Van Brandenburg, M.E.T., Pijnenburg, H.M. (2014). Pedagogisch klimaat: Meer dan sfeerbepalend. Jeugd & Co, 8 (2), 20-21.