Danaé Stad

Hogeschool Leiden

Danaé Stad is onderzoeker bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg. Zij is onder andere betrokken bij het leef-, leer- en werkklimaat binnen Rijks Justitiële Inrichten (Dienst Justitiële Instellingen).

Achtergrond

Danaé Stad studeerde in 2014 af als criminoloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU). Voor haar afstudeeronderzoek deed zij in samenwerking met de Politie Amsterdam onderzoek naar geweldsvoorvallen tussen burgers en politieambtenaren. Middels een dossierstudie en interviews met verdachten onderzocht zij de situationele aspecten van voorvallen, kenmerken van verdachten en beweegredenen van verdachten om geweld naar een agent te gebruiken. Tijdens haar studie nam zij deel aan het ‘Project Gerede Twijfel’ aan de VU. Hier deed zij strafdossieronderzoek naar een mogelijke rechtelijke dwaling in een strafzaak waar de veroordeelde zegt onterecht veroordeeld te zijn. Voorafgaand aan de studie criminologie studeerde zij Psychodiagnostisch Werk aan Hogeschool Saxion te Deventer. Hier studeerde zij af in de richting van de forensische psychiatrie en deed onderzoek naar persoonlijkheidsdiagnostiek binnen de TBS. Sinds 2007 werkt Danaé als begeleider binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ). Na haar afstuderen heeft Danaé enige tijd gewerkt voor Ateno, een onderzoeksbureau voor criminaliteitsanalyse en sinds april 2016 is zij werkzaam bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg als onderzoeker.

Publicaties

  • Stad, D. & Koppen, van, P.J. (2015).  Het likkende hondje: Het onderscheid tussen moord en zelfmoord. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. (106 p.)
  • Stad, A.D.D. & Timmer, J.S. (2017).  Geweld tegen politieambtenaren. Beweegredenen en rationalisering door verdachten. Tijdschrift voor Veiligheid, (16)1, p.17-35.