Anna Dekker

Hogeschool Leiden

Anna Dekker is onderzoeker bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg en docent bij de opleiding Sociaal Werk. Binnen het lectoraat houdt Anna zich sinds 2017 vooral bezig met het leefklimaat in gezinshuizen en de werkbeleving van gezinshuisouders. Daarnaast verricht zij coördinerende taken binnen het lectoraat (bijvoorbeeld leef- en werkklimaat in forensisch psychiatrische afdelingen, verschillende leef- leer- en werkklimaatonderzoeken in residentiële jeugdzorginstellingen voor jeugdhulp en leef- en werkklimaatonderzoek op locaties voor maatschappelijke opvang / RiBW).

Anna is momenteel bezig met haar promotie-onderzoek naar voorwaarden voor ‘duurzame medewerkers binnen de muren’. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij verschillende instellingen waar (forensische) jeugd en volwassenen voor een bepaalde periode intern verblijven en worden behandeld. Deze promotie voert zij uit vanuit een NWO promotiebeurs voor leraren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (promotor: Prof. Dr. Paul Jansen, copromotoren: Dr. Peer van der Helm, Dr. Omar Solinger & Dr. Brian Spisak)

Achtergrond

Anna is afgestudeerd als forensisch orthopedagoog (UvA). Na een onderzoeksstage bij Peer van der Helm, gericht op het werkklimaat in residentiële instellingen, is zij sinds 2013 werkzaam bij Hogeschool Leiden.