Anna Dekker

Hogeschool Leiden

Achtergrond

Anna Dekker MSc is tijdens de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen (UvA) betrokken geraakt bij het leefklimaatonderzoek van Peer van der Helm. De kennismaking met de forensische jeugdzorg door het afnemen van interviews en vragenlijsten maakte dat zij koos voor de master Forensische Orthopedagogiek. In het kader van een onderzoeksstage heeft Anna samen met, toen medestudent en nu collega, Veronique van Miert het werkklimaatonderzoek opgezet. Na het afstuderen in 2012 is Anna betrokken gebleven bij de lopende onderzoeksprojecten en is sinds 2013 in dienst van Hogeschool Leiden. Naast coördinerende taken binnen het lectoraat (zowel leef-, leer-, en werkklimaatonderzoeken bij praktijkinstellingen uit onze kenniskring) is zij werkzaam als docent binnen de opleiding  Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie.

Promotieonderzoek

Dat het werkveld in (forensische) (jeugd)zorginstellingen hoge eisen stelt aan haar medewerkers krijgt nationaal en internationaal steeds meer de aandacht (zie bv. het werk van Lambert en de studiedag van Efcap-NL ‘hoe blijf ik bekwaam en gezond?’). Het werken met de complexe doelgroep doet een beroep op een scala aan kennis en vaardigheden, maar vraagt ook om incasseringsvermogen en veerkracht.

In (forensische) residentiële instellingen is sprake van groot verloop door ziekteverzuim en burn-out onder medewerkers. De medewerker en de werkomgeving sluiten niet altijd goed op elkaar aan, wat consequenties kan hebben voor een effectieve behandeling van cliënten, patiënten en gedetineerden. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de Person-Environment fit in gesloten instellingen, waardoor het onduidelijk is welke processen ten grondslag liggen aan het structureel hoge ziekteverzuim en hoog verloop. Dit onderzoek beoogt handvatten te geven voor het optimaliseren van de P-E fit en zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van leef- en werkklimaat binnen deze instellingen.

Presentaties

  • Dekker, A. L., Miert, V. S. L., Kruistum, H. van (2015). Measuring work climate as an intervention for teams. XV
  • Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS ). Manchester
  • U.K.: Mecure Hotel. June 17 th 2015.
  • De Valk, S, & Dekker, A. L. (2015). Zijn straffen binnen instellingen effectief? Klinische les FPA Zuidlaren. Zuidlaren: 15 april 2015.
  • Beld, M.H.M., De Valk, S., Van der Helm, G.H.P., & Dekker, A.L. (2015). Zijn straffen binnen instellingen effectief? Festival Forensische Zorg. Utrecht: Fabrique. 27 januari 2015. 
  • Van der Helm, G.H.P., Beld, M.H.M., Van Tol, N., Van der Meer, T., Dekker, A.L., & Van Miert, V.S.L.  (2014) Dat zal ze leren. Helpt straffen in de beroepspraktijk. Jaarcongres Vereniging Hogescholen. Den Bosch: Congrescentrum Brabanthallen. 17 april 2014. 
  • Van der Helm, G.H.P., Beld, M.H.M., Schaftenaar, P., De Swart, J.J.M., Dekker, A.L., & Van Miert, V.S.L. (2014). Psychopathology, learning and rehabilitation in a residential forensic climate: scientific research in progress. XIV Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS). Toronto Canada: Sheraton Centre. June 18 th 2014.
  • Van der Helm, G.H.P., Schaftenaar, P., Van der Linden, J., & Dekker, A.L. (2014). Nieuwe stappen naar een open behandelklimaat. Festival Forensische Zorg. Utrecht: Fabrique. 28 januari 2014. 
  • Dekker, A.L., Van Miert, V.S.L., & Blekkink, B. (2012). Workshop Werken aan een open leefklimaat, je hebt het zelf in de hand! Het congres Leefklimaat in Gesloten Jeugdinstelling. Utrecht. 12 november 2012.