Anna Dekker

Hogeschool Leiden

Anna Dekker is in 2012 afgestudeerd als forensisch orthopedagoog (UvA). Na een onderzoeksstage bij Peer van der Helm, gericht op het werkklimaat in residentiële instellingen, is zij sinds 2013 werkzaam bij Hogeschool Leiden. Naast docent Sociaal Werk is zij senior onderzoeker bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg. Zij heeft zich in de afgelopen jaren met name bezig gehouden met leef- en werkklimaatonderzoek in (forensisch) residentiële instellingen, maar in 2017-2018 lag de nadruk op gezinshuizen en het ontwikkelen van kwaliteitscriteria. 

Anna heeft sinds 2017 een NWO promotiebeurs voor leraren voor haar promotieonderzoek naar voorwaarden voor ‘duurzame medewerkers binnen de muren’. Het doel is de processen die ten grondslag liggen aan het hoge verloop en verzuim beter te begrijpen en aanknopingspunten te vinden voor medewerkers, teams, organisaties en onderwijsinstellingen om (toekomstig) medewerkers beter in staat te stellen het werk langdurig goed en plezierig uit te kunnen voeren. Deze promotie voert zij uit aan de School of Business and Economics, Management and Organisation van de Vrije Universiteit van Amsterdam (promotor: Prof. Dr. Paul Jansen, copromotoren: Dr. Peer van der Helm, Dr. Omar Solinger & Dr. Brian Spisak).