Hogeschool Leiden

Verbeteren van leefklimaat in Estse jeugdinstellingen en gevangenissen

In het voorjaar van 2015 zijn onderzoekers van lectoraat Residentiële Jeugdzorg op uitnodiging van het Estse Ministerie van Justitie afgereisd naar Estland. Peer van der Helm en Sophie de Valk hebben vijf gesloten verblijven (soms door elkaar heen). Tijdens dit bezoek zijn er door middel van een tolk semigestructureerde interviews afgenomen en daarnaast is er leefklimaatonderzoek uitgevoerd door middel van de vertaalde GCI-vragenlijst (jongerenversie). Eind oktober hebben Peer van der Helm en Veronique van Miert de resultaten op de verschillende instellingen besproken met medewerkers en de gevangenen. 

Follow-up onderzoek

In december zal een volgende delegatie afreizen naar Estland voor follow-up onderzoek. Dit keer zullen de lectoraatsonderzoekers worden vergezeld door eerste- en tweedejaarsstudenten van Master Jeugdzorg (Hogeschool Leiden). Naast leefklimaatonderzoek en semigestructureerde interviews met de gevangenen zal er dit kaar ook werkklimaatonderzoek onder de medewerkers worden uitgevoerd.  De resultaten zullen wederom met de instellingen worden besproken, met als doelstelling in samenspraak tot aanbevelingen ter verbetering van leef- en werkklimaat te komen. 

Lees ook het verslagen van het werkbezoek aan Estland:  deel 1 en deel 2