Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

SiA, RAAK-publiek. Titel project: 'Ik ga toch weer naar school'

Voor een periode van twee jaar (2014-2015) wordt er door middel van een Raak-publiek subsidie een grootschalig project uitgevoerd. Hogeschool Leiden is penvoerder van dit onderzoek. Met dit project wordt beoogd samen met regionale werkveldinstellingen van Hogeschool Leiden (penvoerder) en Windesheim door middel van praktijkgericht- en wetenschappelijk onderzoek deze impliciete kennis om te zetten in evidence based kennis. De doelstelling is om concrete vernieuwende producten zoals een onderwijsmethode, een training voor docenten en gevalideerde meetinstrumenten, te gebruiken om de kwaliteit van het leer- en werkklimaat te verbeteren. Middels een Randomised Controlled Trial met 200 jongeren wordt de effectiviteit van het programma getoetst. Het project wordt opgezet in een eerste pilotfase met regionale partners en vervolgens landelijk uitgerold bij de werkveldpartners en hogescholen in de buurt waar beide hogescholen al een nauwe samenwerking mee hebben.

Invulling project

Na de eerste pilotase waarin met regionale partners de leerklimaatvragenlijst is ontwikkeld en is besproken wat een wenselijke vorm van ondersteuning zou zijn, is in december 2014 het project 'Meester in de Klas' van start gegaan. Hierbij zijn vijf scholen met meer dan 30 klassen en docenten verspreid over het land betrokken. Het project wordt gezamenlijk uitgevoerd door onderzoekers en trainers van Hogeschool Leiden, Hogeschool Windesheim (Zwolle), Universiteit van Amsterdam en Bureau HTM. Leerklimaatonderzoek, materialen van de Onderwijscorporatie, intervisie en persoonlijke ontwikkelplannen worden gecombineerd op een manier waarop scholen op vrij zelfstandige wijze met elkaar kunnen werken aan een optimaal leer- en werkklimaat.

Congres

Op 27 november 2015 wordt er op Hogeschool Leiden een congres georganiseerd waar bevindingen en ervaringen tijdens het project 'Ik ga toch weer naar school' worden gedeeld met alle geïnteresseerden.
Lees meer over het congres 'Ik ga toch weer naar school'

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project en congres 'Ik ga toch weer naar school', dan kunt u contact opnemen met Marianne Koning, zakelijkprojectleider, E:  koning.m@hsleiden.nl

Dit project is medemogelijk gemaakt door financiering vanuit het National Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SiA