Hogeschool Leiden

'Meester in de Klas' - gericht werken aan het leerklimaat

In 2014-2015 hebben vijf VSO-scholen meegewerkt aan een pilot, die duidde op veelbelovende resultaten van ‘Meester in de Klas’. Docenten stellen samen met een trainer van de school op basis van resultaten van leerklimaatonderzoek, observaties in de klas en zelfreflectie een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten waarin docenten casussen inbrengen die passen bij hun POP. Het hele traject staat onder supervisie van een trainer van Hogeschool Leiden, Hogeschool Windesheim of Bureau HTM.

Heeft u interesse in ‘Meester in de Klas’ op uw school? Neemt u contact op met Peer van der Helm voor meer informatie of een verkennend gesprek.

In  Beschrijving ‘Meester in de Klas' (pdf, 648 kB) ( pdf, 648 KB ) wordt besproken waar de werkwijze ‘Meester in de Klas’ op is gestoeld, wat de werkwijze inhoudt en hoe deze bij kan dragen aan het ondersteunen van docenten in VSO en de doorontwikkeling van docentcompetenties.