Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Leefklimaatonderzoek in alle JJI's in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Binnen de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI)  is het leefklimaat een belangrijk begrip. Het lectoraat voert in opdracht van de instellingen zelf en Dienst Justitiële Inrichtingen jaarlijks onderzoek uit in alle justitiële jeugdinrichtingen van Nederland. Er wordt leef-, leer- en werkklimaatonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden in een rapport beschreven en teruggekoppeld aan het management en de medewerkers van de instelling. Daarnaast worden de resultaten op de leefgroepen aan de jongeren en het team teruggekoppeld met folders. Op deze manier kunnen de teams actief aan de slag met de resultaten. De resultaten van alle JJI's gezamenlijk worden beschreven in de jaarrapportage voor Dienst Justitiële Inrichtingen.