Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Nieuw samenwerkingsverband Horizon Jeugdzorg & Onderwijs

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs is een samenwerkingsverband aangegaan met het lectoraat Residentiele Jeugdzorg om een aantal projecten uit te voeren in het kader van het leef- leer- en werkklimaat op de zorg- en schoollocaties van Horizon. In de projecten die het lectoraat uitvoert staat de integratie van zorg en onderwijs voorop. De huidige stand van zaken wordt onderzocht en deze gegevens worden gebruikt om zorg en onderwijs beter met elkaar te laten samenwerken. De meta-vraag is als volgt geformuleerd: wat is de toegevoegde waarde van de duale aanpak van jeugdzorg en onderwijs?

Bij de integratie van de onderzoeksresultaten worden de volgende aandachtspunten meegenomen:

  1. Zorgt een gezamenlijke aanpak van jeugdzorg en onderwijs voor een sneller leerproces?
  2. Zorgt een gezamenlijke aanpak van jeugdzorg en onderwijs voor een hogere kwaliteit op deze gebieden?
  3. Wat zijn de ervaringen van de cliënten en de professionals?

Om het samenwerkingsverband aan te gaan met het lectoraat Residentiële Jeugdzorg wordt Horizon ondersteund door het Gereformeerd Burgerweeshuis. In 1986 is het Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam geconstitueerd tot een stichting die zich ten doel stelt de zorg te bevorderen voor de opvoeding van en het onderwijs aan minderjarigen. Hiertoe ondersteunt de stichting de activiteiten van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.