Voorkant Hogeschool Leiden

Onderzoek en ondersteuning voor gezinshuizen

Het lectoraat wil gezinshuizen ondersteunen en helpen in hoe ze nieuwe concepten rond kleinschalige zorg kunnen ontwikkelen. Dat doen we door praktijkgericht onderzoek. We werken hiervoor onder meer samen met gezinshuis.com en met andere jeugdzorgaanbieders zoals Spirit, Horizon Jeugdzorg en Intermetzo.

Gezinshuizen alternatief voor residentiële jeugdzorg

Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, komen vaak in een pleeggezin terecht. Soms vallen deze kinderen door hun problematiek uit pleeggezinnen en gaan dan naar de residentiële jeugdzorg. Maar niet alle kinderen zijn geschikt voor deze specifieke jeugdzorg en het leven op leefgroepen met telkens wisselende groepsleiders. Deze groepsleiders worden vaker overgeplaatst, en dat geeft blijvende schade aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, zo blijkt uit eerder onderzoek van het lectoraat. Gezinshuizen kunnen een goed alternatief zijn. Door hun kleinschalige opzet en continuïteit, juist bij gezinshuisouders, kunnen deze huizen kinderen die veilige omgeving te bieden die ze nodig hebben.

Onderzoek hard nodig

Er zijn vanuit de praktijk veel vragen die onderzoek verdienen. Hoe schep je een goed leef- en leerklimaat? Welke jongeren met welke problematiek zijn met name geschikt voor gezinshuiszorg? Hoe kunnen kinderen optimaal van deze kleinschalige vorm van zorg profiteren – en welke perspectieven kunnen we jongeren in het kader van trajectzorg bieden?

Het lectoraat gaat de komende jaren zich inzetten voor dit praktijkgerichte onderzoek om zowel medewerkers als kinderen te ondersteunen, zodat deze kinderen zicht op een betere toekomst krijgen.

Voor meer informatie over (onderzoek binnen) gezinshuizen neemt u contact op met Miriam van Deursen.