Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Duitsland: leefklimaatonderzoek in Duitse justitiële jeugdinrichtingen (Justizvollzuganstalt, JVA)

Op dit moment word er onderzoek gedaan naar het leefklimaat in enkele grote jeugdgevangenissen in Nordrhein-Westfalen, Duitsland. Deze gevangenissen onderscheiden zich op vele vlakken van het Nederlandse jeugdstrafrechtssysteem. Zo bestaan er bijvoorbeeld rond 300 plekken voor jongeren tussen 14-25 jaar binnen één JVA. Er wordt onderzocht hoe deze jongeren zich op basis van de verschillen in het systeem onderscheiden van de gedetineerde jongeren in Nederland en hoe dit het leefklimaat kan beïnvloeden, met als doel om van elkaar te kunnen leren. Na de validatie van de PGCI in het Duits wordt op dit moment ook gewerkt aan een vertaling van de Treatment Motivation Questionnaire, de Basic Empathy Scale en de Living Group Work Climate Inventory in de Duitse taal. Meer informatie, neem contact op met Evelyn Heynen.