Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Peer van der Helm

Lector residentiële jeugdzorg
Foto van Peer van der Helm

Over Peer van der Helm

Peer van der Helm is sinds 2014 lector Residentiele Jeugdzorg van Hogeschool Leiden, en in 2021 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar onderwijs en zorg aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet samen met een team onderzoekers en docenten onderzoek naar het leef- en leerklimaat voor jongeren die het in onze samenleving minder getroffen hebben, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en gezinshuizen. Ook doet het lectoraat onderzoek naar het werkklimaat onder medewerkers van instellingen en het speciaal onderwijs. Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van het klimaat in de instellingen om daarmee de ontwikkelingskansen van jongeren te vergroten. Om weer deel te nemen aan de samenleving, is het voor deze jongeren erg belangrijk van groot belang voor participatie in onze samenleving. 

Peer van der Helm studeerde psychologie en promoveerde in 2011 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op onderzoek naar het leefklimaat in de Justitiële Jeugdzorg.

Alle publicaties

2022

 • The Therapeutic Alliance in Child and Adolescent Psychotherapy and Residential Youth CareJesse (Roest J.J.)
 • BoobieTrap. Een training voor gezinshuisouders over seksuele uitbuiting: kennis opdoen, signaleren en in gesprek gaan (Gommans, M)
 • De tranen van Jason en de denkfouten van ons systeem van gesloten jeugdzorg en gedwongen GGZ (Van der Helm, G. H. P., Hofte, S. & Wesselius, H.)
 • Falende perinatale zorg in Ter Apel: een tikkende traumatijdbom (Van der Helm, G. H. P.). 
 • Geef kinderen een stem: De Veranderingsfabriek in de jeugdzorg, jeugd GGZ en jeugdbescherming (Van der Helm, G. H. P.)
 • Goed in gesprek (Klapwijk, G & Broersen, A.).
 • Herstel door zelfcontrole en zelfmanagement in de forensische sector: nieuwe inzichten (Van der Helm, G. H. P.)
 • Met haar jeugdzorgbeleid wekt de overheid geen enkel vertrouwen (Van der Helm, G. H. P.)
 • Nieuwe inzichten over trauma en PTSS: wat weten we (niet)? (Van der Helm, G. H. P.)
 • Recht doen aan gezinshuiskinderen (Gommans, M., Höfte, S. J. C. & De Boer, R.)
 • The Therapeutic Alliance in Child and Adolescent Psychotherapy and Residential Youth Care (Roest, J.)
 • Trauma en een enkele therapie/interventie (Van der Helm, G. H. P.)
 • Validation of the Basic Empathy Scale in a Sample of Young Adults in Kosovo: A Cross-Sectional Study (Llullaku, N., Van der Helm, G. H. P. & Roest, J.)
 • Waarom een vrije artsenkeuze juist wel leidt tot effectieve zorg (Van der Helm, G. H. P.)
 • Zit schizofrenie in de genen? (Van der Helm, G. H. P.)

2021

 • Children’s Rights in Secure Residential Youth Care in the Netherlands (Höfte, S. J. C., Kuipers, C.H.Z., Van der Helm, G. H. P., De Valk, S.M. & Stams, G.J.J.M.) 
 • 2018-95: Omgaan met de spagaat van het krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de opvang, Kwaliteit Forensische Zorg (Van der Helm, G. H. P.)
 • Measuring Aggression in German Youth Prison—A Validation of the German Reactive-Proactive Aggression Questionnaire (RPQ) in a Sample of Incarcerated Juvenile Offenders (Van der Helm, G. H. P.)
 • "Back off means stay with me". Perceptions of individuals with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning about the group climate in a secure forensic setting. (Neimeijer, E., Kuipers, J., Peters-Scheffer, N., Van der Helm, P. & Didden, R.)
 • De functie van een paard voor kinderen met angst- en paniekproblemen (Van der Helm, G. H. P.)
 • De uithuisplaatsingsfabriek in Nederland (Van der Helm, G. H. P.)
 • Dwangvoeding, anorexia en muisonderzoek: nieuwe inzichten (Van der Helm, G. H. P.)
 • Geen plek voor dialoog over zelfbeschikkingsrecht in de herberg (Van der Helm, G. H. P.)
 • Getuige zijn van huiselijk geweld is net zo traumatiserend als zelf het slachtoffer zijn (Van der Helm, G. H. P.)
 • Gezinshuizen in coronatijd (Klapwijk, G., Uiterwijk, N. & Veenstra, A.)
 • Hallo patiënt - Hallo dokter: een nieuwe campagne over gezamenlijke besluitvorming in de zorg (Van der Helm, G. H. P.)
 • Ingrijpende jeugdervaringen bij kinderen en jeugdigen die functioneren op verstandelijk beperkt of zwakbegaafd niveau (Vervoort-Schel, J., Wissink, I., Van der Helm, G., Lindauer, R. & Moonen, X.)
 • Jaarrapportage Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen 2020 (Höfte, S.).
 • Onderwijs past nog steeds niet alle kinderen (Van der Helm, G. H. P.)
 • Wisselen van behandelaar in de jeugdzorg met een zorgmelding als trap na (Van der Helm, G. H. P.)
 • Young people’s perception of group climate in juvenile justice centres in an Australian state, a pilot study (Van Miert, V. S. L., Dekker, A. L., Van der Helm, P., & Robinson, M.)
 • Zingeving in de GGZ voor jongeren en jongvolwassenen in tijden van corona (Van der Helm, G. H. P.)

2020

 • Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in het hbo (Dekker, A. L. & Roest, J. J.)
 • Actualiteit in de psychiatrie met consequenties voor de hulpverlening (Van der Helm, G. H. P.)
 • A new perspective on extreme recurring anorexia and it's treatment: a preliminary study (Wesselius, H., Bosch, I., van Hastenberg, L., Simons, J., Kuiper, C. & van der Helm, G.H.P.)
 • Children's rights in secure residential youth care in the Netherlands (artikel ter perse; Hofte, S., Kuiper, C.H.Z., Van der Helm, G.H.P., De Valk, S.M. & Stams, G.J.J.M.)
 • De behandeling van extreme anorexia: nieuwe inzichten (Van der Helm, G. H. P.)
 • De effectiviteit van sociale hulphonden bij PTSS (Van der Helm, G. H. P.)
 • Differences in perceived living group climate between youth with a Turkish/Moroccan and native Dutch background in residential youth care (Sevilir, R.; Van der Helm, G.H.P.; Roest, J.J.; Beld, M.H.M. & Didden, R.)
 • Een har(d)t verhaal; een pilot gericht op de narratieve benadering in een JJI (van Miert, V. & Adjiembaks, S.)
 • Effectiviteit elektroshocktherapie in jeugd ggz: wat zegt het onderzoek? (Van der Helm, G. H. P.)
 • Evaluatie van de wet passend onderwijs: wat is niet waargemaakt en waarom niet (Van der Helm, G. H. P.)
 • Herrie in de keuken van de GGZ (Van der Helm, G. H. P.)
 • Hoop! Weerbaarheid en herstel van ernstige eetproblemen als anorexia (Van der Helm, G. H. P.)
 • Kwetsbare kinderen in kooien opsluiten (Van der Helm, G. H. P.)
 • Luisteren zonder oordelen (Van der Helm, G. H. P. & Klapwijk, G.)
 • Motivatie voor verandering en herstel in GGZ en jeugdzorg: nieuw hersenonderzoek (Van der Helm, G. H. P.)
 • Nieuw onderzoek naar agressie: slaaptekort (Van der Helm, G. H. P.)
 • Peer interactions in Residential Youth Care: A Validation Study of the Peer Interactions in Residential Youth Care (PIRY) Questionnaire (Sonderman, J.; Bekken, F. F.; Van der Helm, G. H. P.; Roest, J. J.; Kuiper, C. H. Z.; Stams, G. J. J. M. & Van den Meen, D)
 • Problematiek van jongere niet meer leidend in wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen (Hofte, S.)
 • Trauma inside (Van der Helm, G. H. P.)
 • Een har(d)t verhaal; een pilot gericht op de narratieve benadering in een JJI (van Miert, V. & Adjiembaks, S.)
 • Verlegenheidsdiagnoses in de psychiatrie: het autismekonijn (Van der Helm, G.H.P.)
 • Weeffouten in specialistische jeugdzorg laten zich lastig herstellen (Van der Helm, G.H.P.)
 • Weerbaarheid bij seksueel misbruik. Een analyse van 'Mijn ware verhaal' door Karin Bloemen (Van der Helm, G. H. P.)
 • Wegwijzer in tijden van Corona (Klapwijk, G. in samenwerking met gezinshuisouders)

2019

 • Beweging in de jeugdzorg (Van der Helm, G.H.P.)
 • Foutenculturen in de Jeugdzorg (Van der Helm, G.H.P.)
 • Professioneel omgaan met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag (Van der Helm, G.H.P.)
 • Seksueel misbruik bij kinderen in gezinshuizen. Gezinshuisouders: let op je kinderen! (Van der Helm, G.H.P.)
 • Verstandig omgaan met trauma en dissociatie op de leefgroep en in het speciaal onderwijs (Van der Helm, G.H.P.)
 • Hoe lang moeten slachtoffers van seksueel geweld nog wachten? (Van der Helm, G.H.P. & Westerveld, L.)

2018

 • Psychometric properties of the Group Climate Instrument (GCI) in individuals with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning (Neimeijer, E.G.; Roest, J.J.;  Helm, G.H.P. van der; Didden, R.) 
 • Adverse childhood experiences in children with intellectual disabilities: an exploratory case-file study in Dutch residential care - (Vervoort-Schel, J.; Mercera, G.; Wissink, I.; Mink, E.; Helm, G.H.P. van der; Lindauer, R.; Moonen, X.) 
 • Group climate and treatment motivation in secure residential and forensic youth care from the perspective of self determination theory (Helm, G.H.P. van der; Kuiper, C.H.Z.; Stams, G.J.J.M.)
 • Leren van leef-, leer- en werkklimaat (Helm, G.H.P. van der) 
 • Hoop een huis geven. Vervolgonderzoek naar gezinshuizen als alternatief voor de gesloten jeugdzorg (Kooymans, E.F.G; Dekker, A.L.; Helm, G.H.P. van der)
 • Hoop op het gewone leven voor kinderen die het niet getroffen hebben, een plekje voor Alicia (Helm, G.H.P. van der)
 • Aggressive Incidents in Residential Youth Care (Tillaart, van den, J.; Eltink, E.; Stams, G.J.; Helm, G.H.P. van der; Wissink, I.) 
 • ‘Ik wist niet dat ik het in mij had’ : Persoonsvorming als een van de doelen binnen het speciaal onderwijs (Helm, G.H.P. van der)
 • Leefklimaat = Behandeling met zo min mogelijk dwang en drang (minder separaties en overplaatsingen) (Helm, G.H.P. van der)
 • Probleemgedrag is vaak te begrijpen (Helm, G.H.P. van der; Vandevelde, S.)
 • Self‐reported quality of life and hope in phase‐I trial participants: An observational prospective cohort study  (Biessen, D.A. van der; Oldenmenger, W.H.; Helm, G.H.P. van der; Klein, D.; Oomen‐de Hoop, E.; Mathijssen, R.H.; Lolkema, M.P.; Jonge, M.J. de) 

2017

 • Stability and Change of Adolescents’ Aggressive Behavior in Residential Youth Care (Eltink, E.M.A.; Ten Hoeve, J.; Jongh, T. de; Helm, G.H.P. van der, Wissink, I.B.; Stams, G.J.J.M.)
 • Back to school, assessing classroom climate in special education: a validation study of the Special Education Classroom Climate Inventory (SECCI) (Beld, M.H.M.; Helm, G.H.P. van der; Kuiper, C.H.Z.; Swart, J.J.W. de; Stams, G.J.J.M.)
 • Gezinshuisouders, let op je kinderen! (Helm, G.H.P. van der)
 • Health-Related Quality of Life and Hope in Phase-I trial participant: An Observational Prospective Cohort study (Biessen, D.A. van der; Helm, G.H.P. van der; Klein, D.; Burg, S. van der; Mathijssen, R.H.; Lolkema, M.P.; Jonge, M.J. de)
 • Hoop een huis geven: eerste resultaten leef- en werkklimaatonderzoek bij Gezinshuizen-Plus (Bekken, F.; Helm, G.H.P. van der)  
 • Naar een gemeenschappelijke opvoedingsstrategie in de residentiële jeugdzorg  (Helm, G.H.P. van der) 
 • Nieuwe inzichten in de kinder- en jeugdpsychiatrie  (Helm, G.H.P. van der)
 • Pas op voor het stapelen van problemen in gezinshuizen (Helm, G.H.P. van der; Dekker, A.L.)

2016

 • De invloed van het klimaat in de klas op radicalisering en criminele denkbeelden van Amsterdamse jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs. En hoe verder. (Helm, G.H.P. van der; Bekken, F.)
 • 'Even een croissantje halen' (Bekken, F.; Burgerhout, J.; Velde, C. van de; Helm, G.H.P. van der)
 • 'Praten over seksualiteit móét' (Sonderman, J.; Helm, G.H.P. van der)
 • The Relation Between Therapeutic Alliance and Treatment Motivation in Residential Youth Care: A Cross-Lagged Panel Analysis (Roest, J.J.; Helm, G.H.P. van der; Stams, G.J.J.M.)
 • 'Zonder haar is het moeilijk voor mij' (Schildmeijer, N.; Sonderman, J.; Gutterswijk, R.)

2012

 • De invloed van het orthopedagogisch klimaat in de residentiële jeugdzorg: recidivevermindering door opvoeding, behandeling en scholing. (Helm, G.H.P. van der; Tol, N. van; Stams, G.J.J.) 
 • Group Climate, Personality and Self-reported Aggression in Incarcerated Male Youth (Helm, G.H.P. van der; Genabeek, M. van; Laan, P.H. van der; Stams, G.J.J.M.)

2011

 • First do no harm (Helm, G.H.P. van der)
 • Group climate and empathy in a youth correctional facility (Helm, G.H.P. van der; Stams, G.J.J.M.; Stel, J.C. van der; Langen, M.A.M. van; Laan, P.H. van der)
 • Measuring Group Climate in Prison (Helm, G.H.P. van der, Laan, P.H. van der, Stams, G.J.J.M.)

 

Terugkijken: Van der Helm over psychosociale hulphonden bij Kassa

29 januari 2023 | Algemeen
Lector Peer van der Helm (Residentiële Jeugdzorg) was dit weekend te zien in Kassa, waarin hij een uitgebreide bijdrage leverde aan een item over psychosociale hulphonden.
Lees meerover Terugkijken: Van der Helm over psychosociale hulphonden bij Kassa
Buitenkant van hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Peer van der Helm benoemd tot bijzonder hoogleraar

15 februari 2021 | Benoeming
Lector Peer van der Helm van het kenniscentrum Samen Redzaam (faculteit SW&TP) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Onderwijs en Zorg aan de Universiteit van Amsterdam.
Lees meerover Peer van der Helm benoemd tot bijzonder hoogleraar
Gebouw Hogeschool Leiden

'Ieder kind doet ertoe!' - Oratie Peer van der Helm

23 november 2021 | Opinie
In onze samenleving is educatie niet de poort naar participatie, maar competitie en one size fits nobody. Educatie zou geen 'Squid Game' van uitsluiting moeten zijn maar een ontwikkelingsrecht, aldus Peer van der Helm.
Lees meerover 'Ieder kind doet ertoe!' - Oratie Peer van der Helm
Foto van Peer van der Helm