PR Social media

Verantwoording 2022

De verantwoording over 2022 van het lectoraat PR & Transparantie over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. 

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat PR & Transparantie heeft van 2018 tot en met 2022 een internationaal netwerk opgebouwd van 12 hogescholen en universiteiten, met meerdere beroepsorganisaties, verspreid over 9 landen, in 3 continenten, in 9 talen, die met een vanuit Hogeschool Leiden ontwikkelde vragenlijst gezamenlijk het werk van communicatieprofessionals onderzoeken en wat hun bijdrage is aan de beroepspraktijk en de bredere samenleving. Dit kennisnetwerk werkt samen met onder meer Logeion (de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals), EUPRERA (het Europese netwerk van PR-wetenschappers en professionals), EACD (de Europese vereniging van communicatiedirecteuren) en CCPR (de Surinaamse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals).

Producten zijn onder meer de (open access) vragenlijst, open access publicaties en presentaties (allemaal vindbaar op de website van het lectoraat). Door dit (in 2022 beëindigde) onderzoek zijn internationaal bijna drieduizend studenten (waarvan 400 in Leiden sinds 2018) verbonden aan bijna 10.000 communicatieprofessionals. De laatste resultaten zijn gepresenteerd door een team uit Leiden op het internationale jaarcongres van EUPRERA in Wenen (september 2022).

Onderwijs en professionalisering

De lector PR & Transparantie heeft sinds 2011 een flinke stroom (les)boeken en artikelen ( pdf, 214 KB ) geproduceerd die doorgaans de weg naar o.a. de opleiding communicatie aan Hogeschool Leiden goed hebben gevonden. In 2022 is het lesboek “De communicatieprofessional” geheel geactualiseerd opnieuw uitgebracht bij Noordhoff. Met docenten uit het team Communicatie is gewerkt aan verrijking van het curriculum; het versterken van aandacht voor duurzaamheid, een herijking van interne communicatie en de aangepaste verbinding van het afstudeerjaar met het beroepenveld. De vele online colleges van de lector vinden al jaren gretig aftrek. In de kenniskring van het lectoraat werkten tot eind 2022 twee docenten.

Kennisontwikkeling

Lezingen voor vakgenoten, professionals en studenten werden in 2022 gegeven op de Universiteit van Amsterdam (voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie) over merkmanagementmodellen. Voor EUPRERA (PR-wetenschappers en professionals) over ons internationale onderzoek; een webinar in het voorjaar en een congrespresentatie in het najaar. Een lezing over het communiceren van strategie voor de Finance Academy - een congres voor managers en professionals in finance en communicatie. Een lezing over digitalisering en communicatiemanagement in het onderwijs voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, een congres voor onderwijsspecialisten. Gastcolleges aan de Universiteit van Warschau en de Universiteit van Georgië over het verbinden van studenten en communicatieprofessionals door ons onderzoek.

In 2022 heeft de lector gepubliceerd: een boek, een wetenschappelijk artikel, een verkennend rapport over subsidie in het hoger onderwijs, drie artikelen over het communiceren van strategie, een artikel over purpose en het voorwoord van SWOCC-publicatie 86 "Medewerkers als Merkdragers" door dr. Joost Verhoeven.

Eind 2022 is de lector met bijna alle andere communicatielectoren in Nederland een initiatief gestart om een gezamenlijk platform te starten: communicatielectorenplatform.nl, waarvoor mogelijk ook subsidie vanuit SIA haalbaar is. Daarnaast is de lector actief met collega-lectoren in diverse multidisciplinaire subsidietrajecten.