Hogeschool Leiden

Over het lectoraat PR & Transparantie

Steeds meer organisaties zijn voor hun succes afhankelijk van de dialoog met hun klanten en andere belanghebbenden. Die dialoog vindt in toenemende mate plaats via social media en vormt daarmee een even logisch als dynamisch verlengstuk van public relations.

In de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden staat public relations centraal, samen met ondernemerschap en taalbeheersing. Pr is hier gedefinieerd als georganiseerde dialoog met stakeholders via publiciteit (earned publicity, ofwel communicatie via de pers) en promotie (owned publicity, ofwel directe dialoog met stakeholders).

Versterken onderwijs opleiding Communicatie

Het lectoraat is nauw betrokken bij de opleiding Communicatie. Samen organiseren ze jaarlijks verschillende bijeenkomsten met professionals uit het beroepenveld. Hierdoor is de opleiding in staat om onderscheidende onderwijsactiviteiten te ontwikkelen die maximaal aansluiten op de behoeften van bedrijven en organisaties uit het werkveld.