PR Social media

Internationaal onderzoek communicatieprofessionals

Hogeschool Leiden, Hanzehogeschool Groningen, Centrum voor Communicatie & PR Suriname en beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals Logeion doen samen onderzoek naar het aantal communicatieprofessionals in Nederland. Aanleiding is de onduidelijke begrenzing van theorie en praktijk in communicatie. Een fameus theoretisch handboek als Theories of Human Communication van Littlejohn et al. (11e editie, 2016) waagt zich al niet meer aan een overkoepelende definitie. Toonaangevende beroepsorganisaties als Logeion, Nima en de Vea kiezen elk hun eigen invalshoek van communicatie.

Onduidelijkheid over het vakgebied leidt tot onzekerheid bij opleidingsinstituten en afnemers van communicatiediensten. Ons onderzoek naar de grenzen en activiteiten van het communicatievak beoogt verheldering hierin.

Initiatiefnemers en uitvoerders

Initiatiefnemers en uitvoerders van dit onderzoek zijn:

Inmiddels vindt de uitvoering en analyse plaats dankzij:

  • drs. Corine Hoppenbrouwers MA, docent opleiding communicatie Hogeschool Leiden, coördinator eindfase en afstudeercoördinator, lid curriculumcommissie, lid kenniscentrum Duurzaam organiseren
  • Sanne Bredeveld MA, docent opleiding communicatie Hogeschool Leiden
  • dr. Victoria Visser, docent opleiding communicatie Hogeschool Leiden

Om het communicatievak af te bakenen kozen de onderzoekers voor zowel een theoretisch als een praktisch kader:

  • Het ZBMO-model van Berlo, omdat het een breed begrepen en gedragen samenvatting is van wat communicatieprofessionals doen: nadenken en keuzes maken hoe een Boodschap verloopt via een Medium van Zender naar Ontvanger.
  • De beroepsniveauprofielen van Logeion: een gedetailleerde beschrijving wat communicatieprofessionals doen en kunnen op verschillende niveaus.

Deze kaders dienden om een vragenlijst te maken die begin 2018 getoetst en verfijnd is in samenwerking met prof. dr. Peter Kerkhof (VU), prof. dr. Joep Cornelissen (EUR), het LOCO (Landelijk Overleg HBO opleidingen Communicatie), André Manning (directeur Logeion) en de directeuren communicatie Tim van der Zanden (Albert Heijn), Bartho Boer (NS) en Hans Koeleman (KPN).

Uitzetten van de vragenlijst

Na de zomer van 2018 is de vragenlijst zo breed mogelijk uitgezet in:

  • Leden van relevante beroepsorganisaties (zie een overzicht op pagina 407 van het boek “De communicatieprofessional”);
  • Representatieve ondernemingen van alle CBS-sectoren.

Begin 2019 zijn de eerste kwalitatieve resultaten gepresenteerd. Meer hierover lees je op adformatie.nl. Op C-day 2019 (20 juni) zijn de eerste kwantitatieve resultaten gepresenteerd, evenals in juli 2019 tijdens het jaarlijkse internationale PR-congres in Bled. Meer over dit onderzoek is te bekijken in deze kennisclip

Meedoen?

Bent u ook communicatieprofessional? Doe dan mee met dit onderzoek en help ons mooie vak verder. Vul de vragenlijst in.

De resultaten worden geanonimiseerd en hiermee wordt de gedragscode Onderzoek en Statistiek van de MOA gevolgd.