PR Social media

Onderzoek

Met behulp van verschillende onderzoeksactiviteiten draagt het lectoraat PR & Transparantie aan bij kennisontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk. Resultaten van dit onderzoek deelt lector Piet Hein Coebergh o.a. in het onderwijs en via twitter.

Dat realiseert het lectoraat PR & Transparantie op onder meer de volgende wijzen: 

  • Jaarverslagenonderzoek: een sinds 2012 jaarlijks uitgevoerde analyse van hoe alle beursgenoteerde ondernemingen in Nederland communiceren over hun strategie.
  • Internationaal onderzoek communicatieprofessionals een in 2018 gestart longitudinaal onderzoek, met Hanzehogeschool Groningen en beroepsvereniging Logeion, naar de omvang en inhoud van het werk van communicatieprofessionals in Nederland. Sinds 2019 onderzoeken we dit ook in Suriname, i.s.m. het Surinaamse Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR). Vanaf eind 2021 werken we hierin ook samen met de Vlaamse beroepsorganisatie voor (interne) communicatieprofessionals Vonk en Artevelde Hogeschool Gent om het onderzoek ook in Vlaanderen uit te voeren.
  • Multidisciplinair onderzoek binnen het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren: De lectoraten van het kenniscentrum, onderdeel van de faculteit Management & bedrijf van Hogeschool Leiden, werken samen in diverse multidisciplinaire onderzoeken, variërend van kennislabs en scriptie-onderzoeken tot grootschalige en diepgaande onderzoekstrajecten.
  • Structureel afstudeerscriptie-onderzoek: Onderzoek naar hoe ondernemingen in de regio Leiden communicatieve oplossingen (kunnen) vinden voor bedrijfsuitdagingen in het volgtijdelijk kwaliteitsmodel zoals ontwikkeld door de faculteit Management & Bedrijf van Hogeschool Leiden in 2015. Sommige scripties worden gepubliceerd op de HBO-kennisbank.

“Het is mijn overtuiging dat het in je voordeel is om je strategie te communiceren, om open te zijn. Dat kan pijn doen. Dat kan gevaarlijk zijn en risico’s met zich meebrengen, maar het levert meer op dan niet. Ik onderzoek wat precies de grenzen zijn. Wanneer is het verstandig om open te zijn, op welke momenten en hoe open kun je dan precies zijn?”