PR Social media

Online colleges Ondernemerschap

Ondernemerschap is naast Taalvaardigheid en PR het derde speerpunt in de TOP-prioriteiten in het curriculum van de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden. In een serie van zes hoorcolleges behandelt drs Corine Hoppenbrouwers, docent aan deze opleiding, theorie en praktijk van het ondernemerschap voor de communicatieprofessional. Met deze module reikt Hogeschool Leiden de toekomstige beroepsbeoefenaar als zelfstandig adviseur of als ondernemende professional in loondienst handvatten voor ondernemend handelen.

Bekijk het overzicht van hoorcolleges van het vak Ondernemerschap.

  1. Entrepreneurship & intrapreneurship
  2. Opdracht & opdrachtgever
  3. Audit & onderzoek
  4. Adviseur & advies
  5. Strategie & creatie
  6. Presentatie & evaluatie
  7. Benchmarking: succes vergelijken

Bekijk ook de andere online colleges.