PR Social media

Online colleges

De opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden draagt bij aan open access: het maximaal beschikbaar stellen van kennis voor belanghebbenden. Daarom zijn de hoorcolleges vanaf 2018 van deze opleiding opgenomen en voor iedereen online beschikbaar. Dit aanbod wordt gedurende het jaar geactualiseerd.

Onderstaande online colleges zijn deels gebaseerd op het boek De communicatieprofessional (Noordhoff, 2015). Op de website van Noordhoff die bij dit boek hoort, staan 983 toetsvragen (deels oefenmateriaal voor studenten), 27 cases en 108 opdrachten met gedetailleerde modelantwoorden, 120 begrippenoefeningen, 300 powerpointsheets en 20 flitscolleges als ondersteuning. Deze zijn toegankelijk met een unieke pincode die je bij de aanschaf van het boek krijgt.

Overzicht online hoorcolleges