PR Social media

Onderwijs

Sinds september 2011 is lector Piet Hein Coebergh verbonden aan Hogeschool Leiden en doceert hier diverse vakken. Daarnaast is hij sinds 2002 werkzaam als adviseur in communicatiemanagement

Lesmateriaal

Afstemming met het beroepenveld vindt onder meer plaats via de beroepenveldcommissie van de opleiding Communicatie. Met uiteenlopende collega’s publiceerde Coebergh het volgende lesmateriaal dat theorie en praktijk van communicatiemanagement verbindt:

  • De Communicatieprofessional: een inleiding tot theorie en praktijk van het beroepenveld. Dit boek dient als lesmateriaal en rode draad voor diverse kennisvakken in het curriculum van de opleiding Communicatie Hogeschool Leiden. 
  • 100+ Management Models: een handboek om de taal van de bestuurskamer beter te hanteren. Vierdejaars studenten van de opleiding Communicatie Hogeschool Leiden studeren af op een van de conceptuele (bedrijfskundige) modellen uit het boek en koppelen dit aan een communicatieadvies. 
  • Online college’s die op basis van bovengenoemde boeken en bijbehorende publicaties bijdragen aan uniforme en laagdrempelige kennisoverdracht. Uit herhaald onderzoek is gebleken dat het volgen van de colleges in hoge mate correleert met studiesucces.
  • Diverse spreekbeurten in workshops, seminars, symposia en andere fora waarin Coebergh is gevraagd om iets te vertellen over public relations, reputatiemanagement en crisiscommunicatie.
  • De studiegids ( pdf, 4.39 MB ) voor de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden die sinds het studiejaar 2018-2019 jaarlijks een overzicht biedt van het hoe en waarom van de opleiding. De afstudeergids ( pdf, 3.30 MB ) van dezelfde opleiding biedt een gedetailleerd stappenplan voor het schrijven van een scriptie (ook bruikbaar voor studenten buiten onze opleiding). Deze gidsen zijn zorgvuldig afgestemd met het opleidingsprofiel dat is opgesteld met het LOCO (Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen HBO).
  • Afstudeeropdrachten: Het lectoraat PR & Transparantie biedt vanuit het kenniscentrum Duurzaam Organiseren de gelegenheid om begeleid onderzoek te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een afstudeerscriptie, dat bijdraagt aan het onderzoek van het kenniscentrum.
  • Onderwijsmodules: op verschillende manieren vertaalt het lectoraat theorie naar het onderwijs in verschillende modules ( pdf, 214 KB )

Bekijk de lectorale rede en de online colleges.