PR Social media

Afstudeeropdrachten

Het lectoraat PR & Transparantie biedt vanuit het kenniscentrum Duurzaam Organiseren sinds 2019 de gelegenheid om begeleid onderzoek te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een afstudeerscriptie, dat bijdraagt aan het onderzoek van het kenniscentrum.

Zo heeft het kenniscentrum scripties begeleid van een afstudeerster HBO-communicatie en een afstudeerster HBO-recht die allebei keken naar zowel communicatieve als juridische uitdagingen bij het implementeren van de omgevingswet.

Lesmateriaal

Ook biedt het kenniscentrum meerdere onderzoeksmogelijkheden om bij te dragen aan het Nationaal onderzoek communicatieprofessionals, een in 2018 gestart longitudinaal onderzoek, met Hanzehogeschool Groningen en beroepsvereniging Logeion, naar de omvang en inhoud van het werk van communicatieprofessionals in Nederland.

Sinds 2019 onderzoeken we dit ook in Suriname, i.s.m. het Surinaamse Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR).