Het water naast de hogeschool

Het merkarchetypemodel: Bullshit of praktisch?

Marketingfacts - 13 juli - Hoe werk- en bruikbaar zijn de twaalf archetypes van Carl Gustav Jung als instrument bij merktransformatie? Lector Piet Hein Coebergh sprak op de interactieve workshop: ’De waarde van merkmanagementmodellen’.

Tijdens deze workshop, die exclusief voor begunstigers was, werd ingegaan op hoe merkmanagementmodellen in de praktijk kunnen worden toegepast. En hoe deze modellen ons kunnen helpen om problemen of vragen rondom merkpositionering en segmentatie concreet te maken.

Tijdens de workshop startte Piet Hein Coebergh (auteur van het modelboek) met een algemene inleiding over merkmodellen. Volgens hem laten modellen altijd maar een klein deel van de werkelijkheid zien en kunnen zij de wereld dus wel vereenvoudigen, maar niet in haar complexiteit vatten. Deze neiging tot veralgemenisering kan gevaarlijk zijn, maar biedt ook mogelijkheden voor de praktijk, aldus Piet Hein.

Lees het volledige artikel op Marketingfacts.