PR Social media

Verantwoording 2016

De verantwoording over 2016 van het lectoraat PR en social media over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. 

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat heeft in 2016 een zichtbare bijdrage geleverd aan de professionalisering van het vak Communicatie en Public Relations, door middel van publicaties, onderzoeksrapporten, het bijwonen en organiseren van expertmeetings. De lector treedt binnen en buiten het onderwijs meerdere keren per jaar op als expert en moderator. Daarnaast was de lector in 2016 als bestuurslid verbonden aan Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

De opleiding Communicatie werkt veel samen met bedrijven en organisaties uit de beroepspraktijk. Om voeling te houden met het werkveld, waar alumni terecht (kunnen) komen, heeft de opleiding Communicatie een beroepenveldcommissie (BVC). De BVC van de opleiding Communicatie bestaat uit experts uit verschillende geledingen van het beroepenveld van communicatieprofessionals. De lector is covoorzitter van deze beroepenveldcommissie.

Onderwijs en professionalisering

Alle studenten van de opleiding Communicatie krijgen vanaf jaar 1 te maken met het idee dat een communicatieprofessional zichzelf, organisaties en het vak helpt door de taal van de bestuurskamer te spreken. In jaar 1 krijgen ze overzicht via 'De communicatieprofessional' (Noordhoff, 2015) en in jaar 4 met '100+ management models' (McGrawHill, 2014). Het boek '100+ management model' (McGrawHill, 2014) wordt gebruikt door alle studenten van de faculteit Management en Bedrijf voor het afstudeertraject. Daarnaast geeft de lector les in jaar 1 gedurende het vak 'De communicatieprofessional' en in jaar 4 gedurende het vak 'Strategisch Communicatiemanagement'. Het lectoraat is betrokken bij het realiseren van onderwijsmateriaal in de vorm van toetsing en onderwijs. Hierdoor is de kenniscirculatie richting het onderwijs gewaarborgd. De lector zorgt door middel van verschillende social media voor profilering van het werkveld communicatie en de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden.

Naar informatie over onderwijs

Kennisontwikkeling

Het lectoraat heeft nauw contact met het werkveld. Sinds 2002 is de lector verbonden aan Coebergh Communicatie & PR. Jaarlijks publiceert het lectoraat het 'Jaarverslagenonderzoek' een analyse van de jaarverslagen van de in Nederland genoteerde ondernemingen gepubliceerd. Deze analyse dient als input voor de FD Henri Sijthoffprijs. Daarnaast is hij commissaris bij KWH. De lector fungeert als coach en coƶrdinator van publicaties en uit de faculteit Management en Bedrijf. Eveneens als aanjager voor de publicatie van scripties op de HBO-Kennisbank.

Naar informatie over onderzoek