PR Social media

Online colleges Onderzoek

Lessen in statistiek zijn beschikbaar dankzij drs Martien Schriemer, docent methoden van onderzoek aan Hogeschool Leiden. Zijn handboek "Het Hikkende Heksje - Statistiek voor de beroepspraktijk" is verkrijgbaar via de website www.hethikkendeheksje.nl en begeleidt een reeks online colleges. Bekijk ook de kennisclip over het hoe en waarom van deskresearch.

Bekijk ook de andere online colleges.